Nieuwe provinciale subsidieregeling restauratie en herbestemming monumenten

Op 3 september jl. heeft het College van Gedeputeerde Staten van Limburg een (aangepaste) provinciale subsidieregeling voor de restauratie en herbestemming van monumenten vastgesteld. Deze treedt in werking na publicatie, conform de daarvoor geldende regels.

De tekst van deze regeling kunt u, vooruitlopend op de officiële publicatie, alvast hier raadplegen.


Notice: Undefined index: logged2 in /var/www/vhosts/limburgsekastelen.nl/httpdocs/dico/UserFiles/functies/news_item.php on line 75