Limburg is rijk aan cultuur. Dat blijkt onder meer uit de meer dan 4500 door het Rijk beschermde monumenten. Bij deze historisch en architectonisch waardevolle gebouwen valt de categorie kastelen en historische buitenplaatsen bijzonder op. Limburg is een kastelenprovincie bij uitstek. De meeste kastelen vormen met hun bijgebouwen, omgrachting en groenaanleg een karakteristiek ensemble dat uniek is voor deze streek en haar geschiedenis.

De Stichting Limburgse Kastelen heeft als hoofddoelstelling het behoud van de Limburgse kastelen in hun historische context. Tevens draagt de stichting zorg voor de behartiging van de belangen van de Limburgse kastelen binnen hun landschappelijke omgeving.

Het kasteel wordt omschreven als het verdedigbare woonhuis van de edelman of grondbezitter, dan wel het statig buitenhuis dat er de opvolger van is. Het omvat ook voorburchten en grachten, kasteelruïnes alsmede terreinen waar resten van kasteelcomplexen archeologisch zijn aangetoond.

Langs twee wegen werkt de stichting aan de verwezenlijking van haar doelen. Enerzijds bevordert ze de bescherming, instandhouding en restauratie van kastelen. Hierbij ligt de nadruk op het kasteel als monument. Anderzijds stimuleert de stichting documentatie van, onderzoek naar en publicaties over de Limburgse kastelen. Hierbij ligt de nadruk op het kasteel als (bouw)historisch fenomeen.

Om goede resultaten te bereiken werkt de Stichting Limburgse Kastelen actief samen met andere organisaties op het gebied van de monumentenzorg in Limburg binnen het Huis voor de Kunsten Limburg. Deze samenwerking leidt tot een bundeling van krachten waarmee op efficiënte en daadkrachtige wijze de gemeenschappelijke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden