Stg Limburgse Kastelen 50 jaar

In vijftig jaar is er veel bereikt op het gebied van waardering en behoud van kastelen in Limburg. De Stichting Limburgse Kastelen beijvert zich al 50 jaar om het in de provincie Limburg aanwezige bestand aan kastelen en landhuizen met de daarbij behorende landgoederen te behouden en kennis daarover onder een breed publiek te verspreiden.
Lag het accent in de beginjaren van onze stichting meer op het behoud van de kastelen zelf, stilaan kwam daar de zorg voor de kasteelomgeving steeds nadrukkelijker bij. In onze hoog dynamische tijd staat het kasteellandschap door voortgaande verstedelijking, uitbreiding van infrastructuur en schaalvergroting nog altijd sterk onder druk.

Tegelijkertijd is waarneembaar dat de belangstelling voor erfgoed in de samenleving de laatste jaren sterk is toegenomen. Stimulerend is in dit verband ook dat de Europese Commissie juist 2018 heeft uitgeroepen tot Europees Erfgoedjaar.

In dit jubileumjaar willen we dan ook naast de voortdurende aandacht voor het behoud van het kasteel zelf, een bijzonder accent leggen op het vaak heel bijzondere landschap rondom de kastelen.
Het jubileumprogramma van onze stichting omvat onder meer de navolgende activiteiten:

19 april 2018    Feestelijke bijeenkomst project ANWB-borden - kasteel Cortenbach te Voerendaal

Gedurende een reeks van jaren heeft onze Stichting Limburgse Kastelen het project ANWB-borden uitgevoerd voor de kastelen in Limburg. Inmiddels zijn rond 40 informatieborden bij evenzovele Limburgse kastelen geplaatst. Tijdens de feestelijke bijeenkomst worden er negen nieuwe borden uitgereikt aan de betreffende kasteeleigenaren. Door plaatsing van deze borden neemt de kennis en waardering toe voor ‘onze’ Limburgse kastelen, hetgeen weer bijdraagt aan het behoud ervan.

pinkstermaandag 21 mei 2018    Dag van het Kasteel

Op 21 mei 2018 (2e Pinksterdag) is de landelijk Dag van het Kasteel met als thema dit jaar “Verborgen verhalen verteld”. Vele kastelen en buitenplaatsen door het hele land zijn dan voor het publiek opengesteld. De Gelderse kastelen en buitenplaatsen staan dit jaar extra in de spotlights (zie site NKS). Een groot deel van onze kastelen in Noord- en Midden Limburg heeft een nauwe relatie met of hun wortels in de Gelderse geschiedenis en dat kan een bezoek hier dit jaar extra interessant maken.

In Limburg doen de volgende kastelen mee aan deze open dag:

Kasteeltuinen Arcen
Kasteel Hoensbroek
Kasteel de Keverberg
Kasteel Limbricht
Kasteel Montfort
Slot Schaesberg in Landgraaf
Buitenplaats Vaeshartelt te Maastricht
Kasteelruïne Valkenburg

Van 18-24 juni is in Berlijn in het EYCH (European Year of Cultural Heritage) de conferentie “European Cultural Heritage Summit” van Europa Nostra. Het motto is “Sharing Heritage – Sharing Values”. 
Op 22 juni is de uitreiking van de awards. Stichting Limburgse Kastelen heeft de Stichting het Limburgs Landschap vanwege haar grote verdiensten in de voorbije jaren voor het Limburgse erfgoed voorgedragen in de categorie “Dedicated Services”. (zie voor meer info op de site van Europa Nostra).

Vrijdag 7 september 2018 - SLK 50 - Jubileumsymposium op kasteel Limbricht

Op vrijdagmiddag 7 september van 13.00 uur tot 17.00 uur zal op kasteel Limbricht het jubileumsymposium worden gegeven. Het programma voorziet in inleidingen van Joep Leersen, hoogleraar Universiteit Amsterdam, van Theo bovens, gouverneur van de Provincie Limburg en Hubert Mackus, gedeputerde van de provincie. Hoogtepunt zal zijn de presentatie en aanbieding aan de gouverneur van het nieuwe boek van onze werkgroep Kasteeldomeinen: “Limburgse Kasteellandschappen in verandering”. Aanmeling graag vóór 1 augustus via info@limburgsekastelen.nl 

Zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 - “open monumentendagen” in Nederland.

De Limburgse kastelen, die deze dagen hiervoor open zijn, vermelden we t.z.t. op onze site.

Zaterdag 15 september 2018 Excursie Nederlandse Kastelenstichting voor donateurs.

Deze gaat in ons jubileumjaar naar Limburg, kasteel Amstenrade.

Zaterdag 22 september 2018 Limburgse Kastelendag

Met dit jaarlijkse uitstapje voor onze donateurs en begunstigers wordt het jubileumjaar afgesloten. Dit jaar zullen de kastelen Doenrade en Amstenrade worden bezocht. Belangstellenden kunnen zich via de mail aanmelden als donateur of begunstiger. We nemen dan graag contact met u op.

  Meldt u hier aan als donateur of bestel ons kastelenboek, bij 'Publicaties'.


Notice: Undefined index: logged2 in /var/www/vhosts/limburgsekastelen.nl/httpdocs/dico/UserFiles/functies/news_item.php on line 75