Donateurs

U kunt de Stichting Limburgse Kastelen steunen als donateur door een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 25,-, of als begunstiger door een eenmalige bijdrage van minimaal € 450,-. U levert dan een wezenlijke bijdrage aan het behoud van de Limburgse kastelen en daarmee aan het behoud van een belangrijk deel van ons erfgoed. Dit bedrag kunt u overmaken op banknummer IBAN NL92 INGB 0001 6671 52 (BIC: INGNL2A) t.n.v. Stichting Limburgse Kastelen te Roermond, onder vermelding van uw adres, postcode en woonplaats. De overmaking geldt direct als aanmelding.

Voor aanmelding kunt u ook contact met ons opnemen via de mail info@limburgsekastelen.nl met vermelding van 'aanmelding donateur' en uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Op 20 juni 2013 is in samenwerking met Uitgeverij Matrijs in Utrecht de jongste boekuitgave van onze Stichting Limburgse Kastelen verschenen, getiteld 'Kasteel en Landschap in Limburg' 

'Kasteel en landschap in Limburg' laat op een bijzondere manier de relatie tussen de Limburgse kastelen en hun omgeving zien. Waar vroeger kasteel en landschap verbonden waren, zijn deze gebieden nu vaak versnipperd geraakt door groeiende dorpen en de aanleg van sporen en snelwegen. Toch zijn ook nu nog in het landschap en op de kaart elementen te herkennen die vroeger bij het kasteel hoorden. Aan de hand van betrouwbare kaartbeelden vanaf 1805 bekijken de auteurs hoe het landschap is veranderd en wat er nog terug te vinden is van elementen die onderdeel waren van het kasteellandschap. De rijk geïllustreerde publicatie geeft op toegankelijke wijze inzicht in de waardevolle cultuurlandschappen die in samenhang met de daarin aanwezige kastelen zijn ontstaan.
Dit boek is onder meer gebruikt als inspiratiebron voor de TV-serie 'Kasteel en Landschap' van de Stichting het Limburgs Landschap. De regionale zender L1 heeft deze serie vanaf 13 september 2015 in 15 afleveringen wekelijks uitgezonden. Deze serie werd in het voorjaar van 2016 herhaald.

Nieuwe donateurs en begunstigers ontvangen dit boek geheel GRATIS, uiteraard zolang de voorraad strekt.

Nieuwe donateurs en begunstigers ontvangen na hun aanmelding bovendien een tijdelijk persoonlijk aanbod voor het standaardwerk over het kastelenerfgoed in Limburg, 'Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800)'.

Elk jaar in september organiseert de stichting een Kastelendag voor begunstigers én donateurs met hun introducées. Dan is er een excursie naar een aantal kastelen in de regio die vaak niet voor het publiek toegankelijk zijn.

De Stichting Limburgse Kastelen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig opgenomen in het register van de Belastingdienst. Onze registratie kunt u raadplegen via https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en door vervolgens in het zoekscherm ''Stichting Limburgse Kastelen'' en "Roermond" in te vullen.