Herenhuis en bouwhoeve De Dohm - Heerlen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

De Dohm

Alternatieve benaming(en):

De Doom, (laathof Van der Straten)

Adres:

De Doom 44, 48 en 50 en De Lirp 42 , Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Herenhuis, XIV, XVII, op haakvormige plattegrond. Een der vleugels met mergelstenen trapgevels. Voorgevel witgeverfd. Voor de hoeve een wegkruis met houten corpus XIXa.

Bouwtype:

Herenhuis en bouwhoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen en kantoorruimte

Adres:

De Doom 44, 48 en 50 en De Lirp 42

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Rijksmonument:

21265

Omvang monument:

Herenhuis, bijgebouw en voorhoeve.

Documentatie:

 • RDMZ, Dossier De Doom, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 163.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 415-416.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 222-225.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 58 (nrs. 230 en 231).
 • Lommens, C., Heerlen van dorp tot stad, Heerlen, 1984.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 257.
 • Oirschot, A. van, 'Rijksdienst voert Limburgs kasteel af en ontdekt er een in het Utrechtse' in: Monumenten, 12(1991)3/4, p. 28-29.
 • Peters, P., 'Kastelen en leengoederen in Heerlen' in: Heerlen als mijn- en industriestad, (1933-1934), p. 41.
 • Put, M.M.J. & M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen: van Romeinse nederzetting tot moderne stad, Heerlen, 1998, uitgave van het stadsarchief, 340 p.
 • Pyls, H., 'Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid Schinnen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1929), p. 136.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 21265

Het kasteel De Dohm is gelegen aan de zuidrand van de Heerlense stadswijk Welten. Het bestaat uit een herenhuis, deels met een nu droge gracht omgeven, met ten noorden ervan een niet omgrachte u-vormige bouwhoeve. In het begin van de negentiende eeuw was het huis met uitzondering van de zijde naar de voorburcht met een gracht omgeven. Die gracht zette zich aan de oostzijde voort, wat een aanwijzing is dat ook de voorburcht oorspronkelijk omgracht is geweest. Achter het huis strekte zich een grotendeels omgrachte rechthoekige boomgaard uit.

Het kasteel bestaat uit twee bijna haaks op elkaar staande rechthoekige, tweelaagse bouwvolumes met kelders. Ze liggen aan de noordoostzijde van een eenvoudig pleintje.

De tweedeling van het herenhuis manifesteerde zich in het begin van de negentiende eeuw ook in de indeling van de voorburch. De L-vormige bouwhoeve op de noordwesthoek was opgedeeld. Aan de oostzijde stond een zelfstandige L-vormige schuur. De bouwhoeve werd na een felle brand in 1878 geheel in baksteen herbouwd en aan de oostzijde verlengd. (…) In dezelfde tijd werd de westvleugel aan de noordzijde verlengd met een stal.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de westzijde het dal van de Geleenbeek, op de plek waar drie beken samenkomen