Kasteel Rivieren en voorgenomen bedrijfsnieuwbouw

De regionale dagbladen melden dat het college van B&W van Voerendaal niet voornemens is het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat de bouw van een woning met bedrijfsgebouwen bij Kasteel Rivieren mogelijk is.