Project kasteelinterieurs wordt voortgezet

In de bestuursvergadering van 27 augustus jl. heeft de Stichting Limburgse Kastelen besloten de samenwerking met de Monumentenwacht Limburg in het kader van het project kasteelinterieurs voor een periode van zes jaar voort te zetten.

Door de financiële en beleidsmatige ondersteuning van de provincie Limburg en de Stichting Limburgse Kastelen kan de Monumentenwacht Limburg, na een eerste projectfase van 3 jaar, in de komende 6 jaar het project kasteelinterieurs voortzetten en werken van de verbreding van de dienstverlening naar kerken en kloosters in de provincie Limburg.

Onze Stichting is bijzonder trots op de tot heden met dit project bereikte resultaten en ziet uit naar de voortzetting hiervan in de komende jaren.