Van Grevenstein en Frenken nieuwe bestuursleden per 1 januari 2014

De Stichting Limburgse Kastelen is erg verheugd te kunnen melden dat mw. prof. Anne van Grevenstein en dhr. ing. Ger Frenken per 1 januari 2014 zijn toegetreden tot het bestuur van de Stichting.

Professor Anne van Grevenstein ontving in oktober 2012 de Provinciale Erepenning bij gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) in het Gouvernement te Maastricht. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten deze erepenning aan Anne van Grevenstein toe te kennen uit waardering voor haar uitzonderlijke verdiensten op het terrein van onderzoek, conservering en restauratie van cultureel erfgoed en de betekenis daarvan voor Limburg.

Anne van Grevenstein werd in 1947 in Antwerpen geboren. Zij studeerde onder meer aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel, aan het Istituto Centrale per il Restauro in Rome en behaalde haar academische titel kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Brussel. Begin jaren tachtig van vorige eeuw was zij werkzaam als hoofdrestaurator van het Frans Hals Museum in Haarlem.

In 1987 is Anne van Grevenstein een van de medeoprichters van de Stichting Restauratie Atelier Limburg. Vele jaren (tot januari 2009) heeft zij sturing, vorm en inhoud gegeven aan de ontwikkeling van dit restauratieatelier. Tot eind 2011 was zij als senior restaurateur verbonden aan de SRAL. De SRAL werkt volgens de hoogste internationale standaards en volgens de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van conservering en restauratie. Onder de leiding van Anne van Grevenstein is de SRAL uitgegroeid tot een van de grootste restauratie instellingen in Nederland. De SRAL restaureert voor tal van musea, locale monumentendiensten in binnen- en buitenland. De postacademische SRAL restauratieopleiding is sinds 2005 ingebed in de masteropleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam. Anne van Grevenstein was van eind 2007 tot december 2011 als hoogleraar Praktijk en Conservering en Restauratie verbonden aan deze opleiding.

Anne van Grevenstein is een internationale bekendheid op het gebied van onderzoek, conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Onder haar eindverantwoordelijkheid zijn een aantal zeer vooraanstaande (internationale) onderzoeks- en restauratieprojecten gerealiseerd. Zij was onder meer eindverantwoordelijke voor het onderzoeks- en restauratieproject van de Oranjezaal in Huis ten Bosch en van de galerijen rond de Burgerzaal in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Na veel diplomatiek onderhandelen werd in 2008 de restauratie van het portret van Keizerin Ci Xi van de Nederlandse schilder Hubert Vos in het Zomerpaleis in Beijing voltooid. Zij was verantwoordelijk voor de reconstructie van de kleuren van de schilderingen van Pierre Cuypers in het Rijksmuseum. Momenteel verricht zij restauratieonderzoek aan het eeuwenoude en wereldberoemde Lam Gods van Jan van Eyck in de Sint-Baafskathedraal in Gent.

Voor haar uitzonderlijke persoonlijke verdiensten op bovengenoemd terrein werd Anne van Grevenstein in 2002 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In september 2011 kreeg zij uit handen van de Koningin de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje.

De heer ing. Ger Frenken is directeur-rentmeester van de Stichting Limburgs Landschap en in die hoedanigheid een grote erfgoedeigenaar en erfgoedbeheerder met uitgebreide praktische ervaring op het snijvlak van natuur en cultureel erfgoed. 

 

 

 


Notice: Undefined index: logged2 in /var/www/vhosts/limburgsekastelen.nl/httpdocs/dico/UserFiles/functies/news_item.php on line 75