webinar Kastelen & Buitenplaatsen

Op 3 december organiseerde het platform Kastelen & Buitenplaatsen / RCE een webinar met de titel 'Kastelen en Buitenplaatsen'. Het thema was dit keer Huisarchieven.

Talloze Nederlandse kastelen en landhuizen hebben huisarchieven. Soms zijn deze met behulp van professionals zorgvuldig ontsloten en ondergebracht in prachtige archiefruimtes op het landgoed. Ook zijn vele huis- en familiearchieven ondergebracht bij Nederlandse archiefinstellingen zoals het Nationaal Archief in Den Haag of een van de provinciale of lokale archiefdiensten.

Soms zijn deze archiefbestanden bescheiden, in andere gevallen beslaan zij vele tientallen meters. Hierin zijn zowel qua aard als leeftijd zeer uiteenlopende documenten te vinden, waaronder zelfs 13de-eeuwse archiefstukken.

De keynote lecture van deze webinar werd gegeven door Fürst Maximilian Nicolaus zu Bentheim-Tecklenburg, voorzitter van de Deutschen Burgenverein. Vervolgens gingen sprekers uit binnen- en buitenland vanuit verschillende invalshoeken in op het thema huisarchieven van kastelen en buitenplaatsen.

 Ook de Limburgse Kastelenstichting was er vertegenwoordigd. GeInteresseerden kunnen via deze link
https://channel.royalcast.com/landingpage/cultureelerfgoed/20201203_2/
de presentaties zien en horen.