Kastelendag voor donateurs en begunstigers 2020

Corona raakt ons allemaal. Wij zijn helaas genoodzaakt de gebruikelijke kastelendag voor onze donateurs en begunstigers op de derde zaterdag in september te annuleren. Wij zouden anders op 19 september ongetwijfeld weer een prachtige dag hebben gehad met bezoek aan enkele mooie kastelen.

In de plaats daarvan zullen wij een online alternatief aanbieden. Daar wordt momenteel aan gewerkt en zodra hierover meer bekend is, informeren wij u graag.

Inmiddels hebben wij een videopresentatie over het herstel van kasteel Borgharen kunnen aanbieden. Die vindt u elders op deze site: 'Nieuws: Kasteel Borgharen in beeld'.