Matthias Soiron Fonds voor monumentale interieurs

Het Matthias Soiron Fonds is opgericht om de aandacht voor waardevolle interieurs te stimuleren. Door concreet projecten te stimuleren moet achteruitgang van waardevolle interieurs voorkomen worden en herstel bevorderd. Het is een samenwerking tussen de Provincie Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. En het sluit aan op ons project kasteelinterieurs.

Bijdragen uit het Fonds worden gebruikt voor:
- restauratie van cultuurhistorisch waardevolle interieurs of objecten die duurzaam bij het van rijkswege of gemeentelijk erkende monument gelegen in de provincie Limburg horen;
- restauratie van nagelvaste objecten zoals schouwen, lambriseringen, historisch parket en dergelijke;
- restauratie van bij het interieur horende objecten als schilderijen en meubilair als er een duidelijk historische relatie is met het rijks- of gemeentelijk monument en deze onderdeel zijn van een vastgelegde collectie;
- plafond- en muurschilderingen of decoratief schilderwerk zoals verguldwerk, imitaties of andere bijzondere technieken. 

Om voor een bijdrage uit het Fonds in aanmerking te komen is vereist dat de gerestaureerde objecten niet meer vervreemd mogen worden uit het historisch ensemble.
Het restauratieplan dient vaktechnisch voldoende inhoudelijk onderbouwd te zijn.
De aanvrager dient lid te zijn van de Monumentenwacht.
Alleen stichtingen en verenigingen, die behoud en beheer als doelstelling hebben, kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen. 

Wilt u voordat u een aanvraag indient een mail sturen naar limburg@cultuurfonds.nl o.v.v. Matthias Soiron Fonds. Zij nemen dan z.s.m. contact met u op!

Inzendtermijnen Matthias Soiron Fonds:

Stuur de aanvraag ruim op tijd in voordat het project van start gaat.

Vergaderdata 2020                   Uiterste inleverdata 2020
27 maart                                 31 januari
12 juni                                    17 april
9 oktober                                14 augustus
10 december                           15 oktober


Notice: Undefined index: logged2 in /var/www/vhosts/limburgsekastelen.nl/httpdocs/dico/UserFiles/functies/news_item.php on line 75