Toekomst voor Limburgs erfgoed!

Op 23 november 2017 hebben de Provincie Limburg en erfgoedinstellingen een intentieovereenkomst getekend die het Limburgs erfgoed betere perspectieven voor de toekomst biedt.
De Stichting Limburgse Kastelen was de initiatiefnemer om te komen tot het Erfgoedplatform Limburg waar inmiddels 14 Limburgse erfgoedinstellingen zich bij hebben aangesloten. Doel van het Erfgoedplatform is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de instandhouding en doorontwikkeling van het Limburgs erfgoed door betere onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling, informatieverspreiding en bundeling van krachten.

De foto toont Marleen Gresnigt-Raemaekers (voorzitter Erfgoedplatform Limburg, tevens voorzitter van onze stichting) en Ger Koopmans (gedeputeerde Cultuur Provincie Limburg) bij de ondertekening.

Het rijke Limburgs erfgoed verdient grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik, zo stelt de Provincie Limburg in haar beleidskader en uitvoeringsprogramma ‘Toekomst voor erfgoed!’.  Verdieping van de samenwerking tussen erfgoedinstellingen moet hieraan bijdragen.

Het afgelopen half jaar heeft kwartiermaker Ard van der Tuuk vele gesprekken gevoerd met organisaties die actief zijn binnen het erfgoedveld om te onderzoeken hoe deze samenwerking  gestalte zou kunnen krijgen. In zijn eindrapportage heeft Van der Tuuk een intentieovereenkomst opgenomen waarin de Provincie Limburg en deze organisaties afspreken de nagestreefde doelen gezamenlijk te realiseren. Daarbij hoort ook een nadere uitwerking van de manier waarop erfgoedinstellingen zich zullen verenigen. 

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats op donderdag 23 november jl. in de kapel van de Paterskerk te Weert door gedeputeerde Ger Koopmans van Cultuur en vertegenwoordigers van diverse Limburgse erfgoedinstellingen. Hierbij gaf gedeputeerde Koopmans een korte toelichting, evenals Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter van het Erfgoedplatform Limburg. Ger Koopmans: “We slaan nu gezamenlijk de handen in elkaar. Dit moment markeert een belangrijke eerste stap naar structurele samenwerking binnen het Limburgse erfgoedveld.”


Notice: Undefined index: logged2 in /var/www/vhosts/limburgsekastelen.nl/httpdocs/dico/UserFiles/functies/news_item.php on line 75