Provinciale subsidieregels restauratie monumenten 2017-2018

De provincie Limburg heeft de Subsidieregels Restauratie Monumenten 2017-2018 vastgesteld.
De regeling is gericht op de restauratie van monumenten, waaronder kastelen, waarbij sprake is van een urgente restauratieopgave, met als oogmerk dat de cultuurhistorische waarde van het monument behouden blijft voor Limburgers en de bezoekers aan Limburg.

De urgentie van de restauratieopgave dient te worden aangetoond door middel van een inspectierapport van de Stichting Monumentenwacht Limburg.

Eigenaren van monumenten, waaronder kasteeleigenaren, kunnen in aanmerking komen voor een provinciale subsidie. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 november 2017 en dienen uiterlijk 31 oktober 2018 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

Nadere informatie over deze subsidieregeling en over de beoordelingscriteria vindt u hier. Er is 3 miljoen euro beschikbaar.


Notice: Undefined index: logged2 in /var/www/vhosts/limburgsekastelen.nl/httpdocs/dico/UserFiles/functies/news_item.php on line 75