Kastelendag 2017 in Kessel en Haelen

De op 16 september 2017 door onze stichting georganiseerde kastelendag voor begunstigers en donateurs bracht ons dit jaar op kastelen in Kessel en in Haelen. Twee zeer uiteenlopende locaties, maar toch met een historische verbinding vanwege de bloedverwantschap van de laatste adellijke bewoners van beide kastelen. De naam Keverberg is afkomstig van de familienaam De Keverberg d'Aldenghoor, die onder meer eigenaar waren van Kasteel Aldenghoor in Haelen (vanaf 1629) en vanaf 1798 tot begin van de twintigste eeuw ook van het Kasteel van Kessel.
De laatste adellijke bewoner in Kessel was politicus Frederik Hendrik Karel (Frits) baron De Keverberg, die in 1876 overleed. Nooit was bekend waar hij was begraven tot recent, 140 jaar later, zijn vermoedelijke resten in een loden kist in de tuin werden gevonden. In 1903 overleed de laatste mannelijke telg uit dit geslacht, Karel George Clemens Joseph baron De Keverberg d'Aldenghoir.

kasteel van Kessel / De Keverberg

           

Het gezelschap vertrok van het station Roermond om 10.30uur. De tocht naar Kessel leidde langs Kasteel Horn en huize Oeverberg, waar de laatste bewoner van kasteel De Keverberg de eenzaamheid van het kasteel ontvluchtte. Op het kasteel werden we ontvangen op de verrassend fraaie overdekte binnenplaats met oude waterput met koffie en vlaai.

De oorsprong van het kasteel van Kessel ligt al in de tiende eeuw wanneer het graafschap Kessel voor het eerst wordt genoemd. De graaf kreeg van keizer Otto I van het Heilige Roomse Rijk muntrecht en ging in Kessel vanuit een burcht met houten woontoren het scheepvaartverkeer over de Maas controleren en tol heffen. Tien eeuwen later zou de familie Keverberg het kasteel per legaat nalaten aan de zusters van de Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid..

In de loop van de tijd was de burcht tot mottekasteel veranderd en hadden er de nodige uitbreidingen plaatsgevonden. Het was een locatie van strategische betekenis waardoor het kasteel vaak betrokken is geweest bij oorlogshandelingen. In 1597 is het kasteel door Staatse troepen in brand gestoken en daarna weer herbouwd. In 1944 werd het grotendeels verwoest toen Duitse troepen er bij hun aftocht springladingen tot ontploffing brachten.
De gemeente Kessel redde het complex van sloop en verval door de aankoop in 1954. De Stichting Behoud Kasteel De Keverberg is erin geslaagd om de ruïne en het omliggend park opnieuw in te richten en een moderne functie te geven. Sinds oktober 2015 worden er rondleidingen gegeven, vinden er evenementen plaats en is het in gebruik voor zakelijke bijeenkomsten als trouwlocatie en als café restaurant.
Het is van origine een van de oudste kastelen in Limburg maar met de nieuwe uitbreiding en met veel respect voor de historie tegelijkertijd het modernste.

kasteel Aldenghoor

         

Op Kasteel Aldenghoor gebruikten we de lunch, waarna we in groepen werden rondgeleid in het kasteel. We konden daar zien hoe de laatste bewoner het kasteel met een geheel eigen persoonlijke smaak zeer gevarieerd had ingericht. Intussen genoot het gezelschap van de oude tuin en van het zonnetje.

Het kasteel Aldenghoor ligt op de zuidoever van de Haelense Beek. Het kasteel ligt samen met de voorgebouwen en de tuin op een omgracht terrein.
Het kasteel dankt zijn naam aan de familie Van Ghoor, die uit het geslacht van de heren van Horn(e) ontsproot. Na het overlijden van Arnold I van Ghoor in 1417 erfde de oudste zoon Johan het nabij gelegen kasteel (Nien)Ghoor en de derde zoon Daniël een hof te Ophoven dat hij later ruilde voor hof "alden Ghoere". Onder Daniël van Ghoor zouden ingrijpende bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. In 1578 zou het kasteel deels zijn verwoest, maar twintig jaar later liet de toenmalige eigenaar Sweder van den Boetzelaar herstel uitvoeren. Ook liet hij een watermolen bouwen aan de Haelense beek, een voorganger van de huidige watermolen "de Vogelmolen". Begin zeventiende eeuw kwam het kasteel na een ruil en latere verkoop in handen van Lambert baron van Keverberg, bezitter van huizen in Duitsland en van De Steeg in Grubbenvorst. Twee generaties verder, in 1798 werd ook het kasteel van Kessel toegevoegd aan het familiebezit.
Nog in de negentiende eeuw werden zowel dit kasteel in Haelen als het nabij gelegen kasteel Ghoor (Nienghoor) tussen Neer en Nunhem aangeduid als 'Aldenghoor'. 

Na het overlijden van Karel van Keverberg in 1903 kwam het kasteel in bezit van de zusters Ursulinen en werd het omgedoopt tot klooster. Van 1927 tot 1976 was er een kleinseminarie gevestigd voor missiepaters van Saint Joseph. Daarna kwam het in bezit van de familie Hallman en werd het privé bewoond. Mevrouw Olivia Hallman ofwel prinzessin dr.Viola von Hohenzollern vestigde op de voorburcht een stoeterij voor Ijslandse paarden. Vanaf 2013 hebben de families Haans en Menten-Hilkens het eigendom overgenomen. Na een grondige renovatie kan er sinds kort vergaderd, gegeten, gefeest en geslapen worden. Op afspraak zijn er rondleidingen in het kasteel.


Notice: Undefined index: logged2 in /var/www/vhosts/limburgsekastelen.nl/httpdocs/dico/UserFiles/functies/news_item.php on line 75