Nieuws vanuit het bestuur

Tijdens de laatste bestuursvergadering van de Stichting Limburgse Kastelen in 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

Onze Stichting vindt het belangrijk om het publiek te informeren over het Limburgse kastelenerfgoed. De bekende toeristische informatieborden van de ANWB zijn erg herkenbaar en worden gewaardeerd. Om die reden bieden wie via het project ‘ANWB-BORDEN’ kasteeleigenaren de mogelijkheid een informatiebord te laten maken. Bestuurslid Rob Ubachs werkt hierbij samen met Marianne van der Elsen van Huis voor de Kunsten Limburg.
Op dit moment zijn er 9 kasteellocaties geselecteerd die in aanmerking komen voor de plaatsing van een ANWB-informatiebord. In overleg met de eigenaren worden de locatie én de bordteksten bepaald.
Wie meer over het project en gerealiseerde resultaten wil zien, kan terecht op http://limburgsekastelen.nl/Projecten/ANWB_borden/21/anwb_borden.html  

De kastelen in onze provincie verdienen meer aandacht vanwege de kwaliteit van hun interieurs. Onze Stichting wil via het project KASTEELINTERIEURS meer inzicht krijgen in de toestand van deze interieurs. Door een jarenlange samenwerking met de Monumentenwacht Limburg kunnen kasteeleigenaren hun interieurs laten inspecteren en om advies vragen over de instandhouding.
Namens onze Stichting zetten de bestuursleden Cor Snoeijs en Anne van Grevenstein-Kruse zich in voor dit project, in samenwerking met Theo Oberndorff van Huis voor de Kunsten Limburg. Het project leidt meer en meer tot concrete vervolgacties om waardevolle interieuronderdelen veilig te stellen. Met de provincie Limburg, de betrokken gemeenten, de Monumentenwacht Limburg en de Stichting Restauratie Atelier Limburg wordt met dit doel gewerkt aan de uitvoering van twee urgente instandhoudingspilots.

Op 16 maart 2017 wordt op kasteel Well een nieuwe informatiebijeenkomst voor (potentiële) deelnemers aan dit project gehouden. Behoort u tot deze doelgroepen, dan kunt u reageren op de mailing van de Monumentenwacht Limburg of u op voorhand aanmelden bij A.vanHees@monumentenwachtlimburg.nl 

Wie meer over het project wil weten, kan terecht op http://limburgsekastelen.nl/Projecten/Kasteelinterieurs/23/kasteelinterieurs.html 

Onze Stichting vraagt om aandacht voor het feit dat een kasteel niet uitsluitend bestaat uit een gebouw, in een enkel geval met daarbij een (sier)tuin. Kastelen ontwikkelden zich van origine op de voor hun functie meest geschikte landschappelijke locaties en kenmerkten zich door de inrichting van (utilitaire) gronden ten behoeve van de economische exploitatie.
iN 2013 is bij Uitgeverij Matrijs in Utrecht onze boekuitgave "Kasteel en Landschap in Limburg" verschenen. Dit boek laat op een bijzondere manier de relatie tussen de Limburgse kastelen en hun omgeving zien.
Bestuurslid Katrien de Vos-Reesink, adviseur Frans Hoebens en adviseur Ben Taken bereiden in samenwerking met Theo Oberndorff van Huis voor de Kunsten Limburg een nieuwe publicatie voor. Dankzij de provincie Limburg zijn er faciliteiten om deze studie van goed kaartmateriaal te voorzien.
Wie meer over het project wil weten, kan terecht op http://limburgsekastelen.nl/Projecten/Kasteeldomeinen/22/kasteeldomeinen.html 

Het ERFGOEDPLATFORM LIMBURG is in 2014 mede op initiatief van de Stichting Limburgse Kastelen opgericht. Het Erfgoedplatform Limburg heeft het provinciebestuur een concreet voorstel gedaan voor de inrichting van een erfgoedservicepunt. Dit nieuwe servicepunt heeft ten doel de publieksbetrokkenheid bij het Limburgs erfgoed te vergroten en de samenwerking binnen de erfgoedsector verder uit te bouwen.

Onze voorzitter Marleen Gresnigt-Raemaekers vervult ook hier het voorzitterschap. Aan dit platform nemen inmiddels 13 organisaties deel, die zich binnen Limburg richten op behoud, beheer en draagvlak voor materieel erfgoed. Daarbij horen ook partijen die niet door de provincie vanuit het erfgoedbeleid in hun exploitatie worden gesubsidieerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Stichting Limburgs Landschap, de grootste eigenaar / beheerder van materieel cultureel erfgoed in de provincie Limburg, met vele duizenden beschermers. Maar ook voor het Rijksarchief in Limburg (RHCL) dat als overheidsinstantie zorg draagt voor de historische (oude) archieven van Limburg en dat wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. 


Notice: Undefined index: logged2 in /var/www/vhosts/limburgsekastelen.nl/httpdocs/dico/UserFiles/functies/news_item.php on line 75