Villa Waterloo - Beesel

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Waterloo

Adres:

Waterloseweg 6-8, Beesel

Website:

http://www.kasteelwaterloo.nl

Bezoek mogelijkheden:

Boven de 18 jaar zijn.

Omschrijving:

(RDMZ i.c.m. Gemeente) Vrijstaande villa, gebouwd in stijl van een klein kasteel onder samengesteld schilddak. Vierkante hoofdvorm in twee verdiepingen met zolder, aan de voorzijde met trapgevel en vierkante toren, aan de tuinzijde. met langsgevel en ronde toren. Het geheel is gemetseld in kruisverband met rechthoekige kruisvensters onder strekse bogen en opgeklampte luiken met smeedijzeren gehengen. Muurankers rondom. Gemetselde gootlijst met muizentand onder dakrand, trapgevel voorzijde met zg. ezelsruggen. Teruggelegen ingangspartij onder halfronde dubbelstrekse boog met klein bordes, gelakte deur met smeedijzeren gehengen en zijlichten. Boven de ingangspartij een sluitsteen met dubbel alliantiewapen van Markiezin von Villers-Grigoncourt. Boven ingang een prominente vlaggestok. Dak met twee schoorstenen, drie kleine dakkapellen aan de achterzijde, leigedekt in zg. maasdekking. Tuin met bijzondere boomsoorten en monumentale oprijlaan (beuken).

Bouwtype:

Villa

Typologie:

Herenhuis

Huidig gebruik:

Horeca; sexclub; besloten parenclub

Adres:

Waterloseweg 6-8

Plaats:

Beesel

Gemeente:

Beesel

Omvang monument:

Villa

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Waterloo, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Bemelmans, H. & J. Schils i.s.m. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Beesel, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1958, 231 p.
 • Giesen, L., Tussen Maas en Meerlebroek, toponiemen in de gemeente Beesel, z.p. (Reuver), Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, 1990, 160 p.
 • Grins, W, F. Geerlings, J. Ichenroth e.a., (Tentoonstelling) Bieslo aen die Maese, Beesel, 1980, p. 51.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 183-185.
 • Janissen, L., Beesel en Reuver in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 38 p.
 • Janissen, L. & S. Vintcent, Reuver en Beesel in grootmoeders tijd, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1988, 76 p.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Beesel, 1644-1933, Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven Limburg, 1992, 242 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 17-18.
 • Rijksarchief Limburg, Archief Michiels van Kessenich (nr. 16.0674), Maastricht, zie o.a. de nrs. 804, 1070 en 1082.

Het landgoed Waterloo vormt de kern van een vroeg-achttiende-eeuws ontginningsgebied op de rand van de voormalige Reuversheide aan de oostkant van het dorp Beesel. Op het landgoed liggen de kasteelachtige villa Waterloo uit 1922 en het achttiende-eeuwse herenhuis Oud-Waterloo.

In de akte van 1786 werden bovendien genoemd de 'pachthoof (boerderij), schuijre, stallingen, remise, geneverstokerije, kelders, solders ende twee waterpompen, moesgaerden soo binnen- als buijten muijren, vischvijvers, duijvenspijcker, bomgerden.' Deze beschrijving kan worden vergeleken met de kaart van de Franse cartograaf Tranchot, waaruit blijkt dat Waterloo omstreeks 1810 uit een fors omgracht gebouwencomplex rond twee rechthoekige binnenplaatsen bestond. Het huidige complex was een deel van de bebouwing rond de zuidwestelijke binnenplaats. Reeds in het midden van de negentiende eeuw blijkt de rest van het complex te zijn gesloopt. Zowel in 1876 als in 1905 ging een deel van de gebouwen in vlammen op, waarna slechts gedeeltelijke herbouw plaatsvond. In 1950 gebeurde hetzelfde.

Ten oosten van dit complex en gericht op de in het begin van de negentiende eeuw aangelegde rijksweg Roermond-Venlo werd in 1922 naar ontwerp van C. en J. Franssen een forse kasteelachtige villa in neorenaissancestijl met een rijk interieur in de trant van het rationalisme gebouwd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in een smal beekdal.