Kasteelterrein Stalberg - Wellerlooi

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Stalberg

Alternatieve benaming(en):

Stalbergh

Adres:

Bij de Twistedenerweg , Wellerlooi

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(ROB) Terrein waarin de overblijfselen van het vijftiende-eeuwse kasteel De Stalbergh. Afmeting ca. 30 bij 30 meter op een rivierduin, strategisch gelegen.

Bouwtype:

Kasteelterrein

Typologie:

Moated site(?)

Huidig gebruik:

Bos

Adres:

Bij de Twistedenerweg

Plaats:

Wellerlooi

Gemeente:

Bergen

Omvang monument:

Terrein met restanten

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 37.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 173-174.
  • Janssen, M.J., 'De Stalberg onder Well' in: De Maasgouw, 21(1899), p. 29 en 33.

De Stalberg is gelegen op een rivierduin op de oostoever van de Maas, ten zuidoosten van het kerkdorpje Wellerlooi dat in de negentiende eeuw nog de naam De Looij had. Het kasteel zou in de Middeleeuwen verdwenen zijn en moet gelegen hebben direct aan de rijksweg, waar het plateau de rivier vrijwel raakt.

Op de hoge rivierduin direct aan de Maas en strategisch gelegen tegenover Ooijen, lag de Stalberg. Misschien heeft de wens tot controle van het Maasverkeer tussen Arcen en Well mede de ligging van de Stalberg bepaald. Op de kadastrale minuut uit 1821 wordt enkel de veldnaam weergegeven. De boerderij Stalbergerhof die door Tranchot in het begin van de negentiende eeuw werd getekend, lag een kilometer noordelijker nabij het huidige dorp Wellerlooi. Op de kaart van Tranchot wordt de Stalberg als een verspreide nederzetting aangegeven.

Nu nog te zien:

-reliëf van de rivierduin (abiotisch, reliëf)

Context:

-wens tot controle van het Maasverkeer bepaalde waarschijnlijk de locatie.