Gebolwerkt kasteel Well - Well

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Well

Adres:

Kasteellaan 20, Well

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) In binnengracht gelegen vierkant hoofdgebouw, XV-XVII e.v. met binnenplaats, een ronde hoektoren onder een knobbelspits en een poortpaviljoen met gezwenkt geveltje (1637); boogfriezen en sporen van arkeltorentjes. Drie dienstvleugels om de voorhof, XVII, waarvan de zuidelijke een open hal heeft met hoofdgestel op Dorische kolommen, de middelste de poort bevat en de noordelijke twee ronde torens, XV of XVI, bezit; een zware bij de n.o. hoek en een kleine bij de poortvleugel. Van de voorhof voert een gemetselde boogbrug naar het hoofdgebouw. Voor het complex het z.g. jagershuis, XVII, de dienstvleugels gelegen op het terrein tussen binnen- en buitengracht de ruine van een ronde toren-molen, XV. De buitengracht staat in verbinding met de omgrachting van een rechthoekig terrein ten zuiden van het slotcomplex.

Bouwtype:

Gebolwerkt kasteel

Typologie:

Vierkante burcht

Huidig gebruik:

College gebouw

Adres:

Kasteellaan 20

Plaats:

Well

Gemeente:

Bergen

Rijksmonument:

526579

Omvang monument:

Gehele complex

Documentatie:

 • Dun, P. van, Kasteel Well, MS. (Afstudeerscriptie T.H.) Delft ca. 1970.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Well, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Het kasteel van Well' in: De Maasgouw, 27(1905)5, p. 36.
 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1950, p. 98, 1958, p. 204, 1960, p. 194.
 • Balen, C.L. van & A.F. van Beurden, 'Oud Limburg III: Merkwaardige gebouwen in Limburg (o.a. kasteel Well)' in: Limburg's Jaarboek, 12(1906), p. 154-156.
 • Beurden, A.F. van, Catalogus van het Oud-Archief van het Kasteel en der Baronie Well, toebehoorende aan de 'Maatschappij Well', Roermond, Roermondsche Stoomdrukkerij, 1906, 88 p.
 • Beurden, A.F. van, Het oudste Cartularium der Heerlijkheid Well 1363-1463, Sittard, Claessens, (Overdruk uit Limburg's Jaarboek 12(1906), p. 116-130) 1906, 15 p.
 • Beurden, A.F. van, 'Gewoonten op een adellijk kasteel' in: Limburg's Jaarboek, 12(1906), p. 49-53.
 • Beurden, A.F. van, 'Het kasteel Well (L.)' in: Buiten, 4(1910)8 / 9, p. 85, 88-90 en 100-102.
 • Beurden, A.F. van, 'Het kasteel Well (17e-18e eeuw)' in: Limburg's Jaarboek, 18(1912), p. 81.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 34.
 • Daemen, J.J., Well en Wellerlooi in oude ansichten, Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1985.
 • Donker, J.G., Bergen in oude ansichten, Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1971.
 • Driessen, Th.W.J., Well en wee van een kasteeldorp in Noord-Limburg, Venlo, Dagblad voor Noord-Limburg, 1980, 160 p.
 • Escaille, H. de L', 'Les fiefs du Haut Quartier de Gueldre 1326-1598 (2 Het ampt Montfort: Well)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 246-247.
 • Flament, A.J.A., 'Aanteekeningen omtrent kunstvoorwerpen, oudheden, inschriften en wapens in Limburg (82, Well)' in: Geschiedkundige Bladen, (1906), p. 2 en 364.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 110-114.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap nr. 6) Maastricht, 1974, p. 183 (nr. 1059).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 1, p. 31.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 254-256.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 106-107.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 37-42.
 • Moes, E.W. et al., Nederlandsche Kastelen en Hun Historie, 3 delen, Amsterdam, Elsevier, 1912-1913, deel I p. 25-46.
 • Peters, G., Kroniek van Keiretzen en Annadael, naar de gegevens aanwezig in 't archief van het huis Well, Roermond, Romen, Overdruk uit Limburg's Jaarboek, 1899, 61 p.
 • Peeters, G., 'Reperatie der torenklok van het kasteel Well in 1784' in: De Maasgouw, 41(1921), p. 62.
 • Peeters, G., 'Notices historiques et Généalogique sur la famille de Pas de Feuquières' in: Limburg's Jaarboek, 8(1902), p. 122
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 31-32.
 • Renaud, J.G.N., 'Het kasteel van Well: waarheid en Dichtung' in: Verwoord verleden, Lomm, 1992, p. 85-91.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van dishoeck, 1965.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 217-218.
 • Timmers, J.J.M., Kasteel Well, Maastricht, ± 1969, 7 p.
 • V.D.B., 'De slotbewoners van Well. Een tragische en een komische historie' in: De Nedermaas, 4(1926 / 27)10 / 11, p. 126-128 en 4(1926 / 27)12, p. 141-143.
 • Verheyen, J., Het kasteel van Well en de vloek die erop rustte, Maastricht, Gulden Reeks nr. 3, 1956, 18 p.
 • Wezel, G.W.C., 'De torenmolen bij kasteel Well (L)' in: Bulletin KNOB, 73(1974), p. 213-215.
 • Win, J.Th.H. de, Kasteel Well, Venlo, Stichting Limburgse Kastelen, 1978, 8 p.
cURL Error: