Ruïne kasteel en bouwhoeve Born - Born

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Born

Alternatieve benaming(en):

Borne

Adres:

Kasteelpark 34-38, Born

Website:

http://www.kasteelborn.nl

Bezoek mogelijkheden:

Op afspraak, als gast restaurant en gemeentehuis.

Omschrijving:

(RCE) Huis Born, ruïne van het rechthoekige hoofdgebouw met torenvormige hoekpaviljoens, midden XVII, uitgebrand in 1930. Slothoeve, bestaande uit twee haakvormige gedeelten met vierkante hoektorentjes, waarvan de spitsen smeedijzeren makelaars dragen, XVII-XVIII. Het middendeel met poort, dat beide gedeelten van de hoeve met elkaar verbond, is verdwenen. Ruïne en slothoeve liggen op een omgracht terrein. Binnen de omgrachting bevindt zich tevens de rentmeesterswoning, een bakstenen huis, met op het schilddak twee pirons, 1784.

Bouwtype:

Ruïne kasteel en bouwhoeve

Huidig gebruik:

Gemeentehuis in bijgebouwen (nummer 34), ruïne (nummer 36), restaurant (gasterij 'de bokkeriejer' op nr. 38), wonen, dierenpark, kinderboerderij, speeltuin.

Adres:

Kasteelpark 34-38

Plaats:

Born

Gemeente:

Sittard-Geleen

Rijksmonument:

9903

Omvang monument:

Ruïne, kasteelhoeve en rentmeesterswoning

Documentatie:

 • Palmen, H.M.J., Kasteel Born te Born, Sittard, 1972, (ongepubliceerde scriptie TH Delft, verslag behorende bij het restauratieontwerp voor kasteel Born te Born).
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Dossier Born, Kasteel Born, vanaf 1930, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Anoniem, 'Belegering van het slot Borne' in: De Maasgouw, 4(1882), p. 656.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 51.
 • Eussen, N.G.H.M., Het Guliks ambt Born anno 1610, Sittard, Stichting Monografieën uit het Land van Sittard (deel 5), 1990, 171 p.
 • Flament, A.J.A., 'Het kasteel Borne' in: Buiten, 13(1919), p. 511 en 520.
 • Flament, A.J.A., 'Aanteekeningen omtrent kunstvoorwerpen, oudheden, inschriften en wapens in Limburg' in: De Maasgouw, 25(1903), p. 50 en 26(1904), p. 89.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 276-279.
 • Haagmans, H. (et al.) & A.P. Nieste (red), Born zoals het was, Amsterdam, Synthese Media, 1994, 72 p.
 • Haan, W.F.H. de, 'Het monumentale kasteel van Born door brnd vernield' in: Heemschut, 7(1930), p. 62.
 • Haan, W.F.H. de, 'Het kasteel van Born wordt afgebroken' in: Heemschut, 14(1937), p. 13.
 • Habets, J., 'De Loonsche leenen in het tegenwoordige hertogdom Limburg (2 Huis en heerlijkheid Borne bij Sittard)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 8(1871), p. 22.
 • Hupperetz, W., 'Keukengerei, tafelservies en voedselvoorraad op kastelen. Boedelllijsten van kastelen in Limburg, Brabant en Gelderland in de 15de en 16de eeuw' in: Hupperetz, W. & J.M. van Winter (red.), Dagelijks leven op Limburgse kastelen (1350-1600). Voeding en voedselbereiding, Bijdragen n.a.v. een studiedag in het Limburgs Museum te Venlo 10 maart 1995, Venlo, 1995, p. 119-130.
 • Janssen, A.M.P.P., 'Jan Arnold de Leerodt, kasteel- en domheer' in: Historisch jaarboek voor het land van Zwentibold, 7(1986), p. 96-112.
 • Janssen, A.M.P.P. (et al.), Castrum de Borne: uit het verleden van kasteel Born, Sittard, Stichting Charles Beltjens, 1991, 168 p.
 • Janssen, A.M.P.P., 'Een inventaris van kasteel Born uit 1417' in: De Maasgouw, 115(1996), p. 107-116.
 • Janssen, M., 'Leengoederen te Sittard' in: De Maasgouw, 1(1879), p. 34.
 • Janssen, M., 'Leengoederen in het ambt Born' in: De Maasgouw, 1(1879), p. 198.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. 6.
 • Lebens, J. (et al.), Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden, z.p. (Beek), De Nieuwe Mijnstreek, 1978, 543 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 40.
 • Russel, J., Kronijk of geschiedkundige beschrijving der stad en voormalige heerlijkheid Sittard, met aanhangsel over koning Zwentibold en de heerlijkheid Born, Maastricht, A. van den Haven, 1862, 204 p. (in 1974 fotomech. herdruk, Zaltbommel, Europese Bibliotheek).
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 195-196, 173-175.
 • Stuers, V. de, 'Het kasteel Borne' in: De Maasgouw, 31(1909), p. 1-2.
 • Vermeulen, H.J.J., Jan van Valkenburg, heer van Born en Sittard, Herpen en Uden, ridder, 1314-1356, Nijmegen, 1980, 199 p.
 • Vogten, J. & G.J.M. Cleven, Born in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1975, 38 p.
cURL Error: