Herenhuis Obbicht - Obbicht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Obbicht

Adres:

Kasteelweg 19,21,23, Obbicht

Bezoek mogelijkheden:

nee, maar het kasteelpark is wèl toegankelijk

Omschrijving:

(RCE) Kasteel van Obbicht, in 1780 begonnen naar ontwerp van de Luikse architect Jacques-Barthelemy Renez. Gebouw in Lodewijk XVI-stijl met driezijdig uitgebouwde middenpartij aan voor- en achterkant, mansardekap vernield, tengevolge van een brand in 1953. Inwendig o.a. een achthoekige vestibule, met ionische pilasters en stucbeelden in schelpnissen. Twee dienstgebouwen aan weerskanten van het voorplein, het linkse in Wereldoorlog II uitgebrand, het andere nog met mansardedak. Het voorplein, van de weg af toegankelijk via een boogbrug, is aan deze zijde afgesloten door een hek, voorzien van poortpijlers met bekroningen. Achter het kasteel bevinden zich in de grond nog overblijfselen van het oude kasteel.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Kasteelweg 19,21,23

Plaats:

Obbicht

Gemeente:

Sittard-Geleen

Rijksmonument:

457682

Omvang monument:

Hoofdgebouw en vleugels en achterliggend terrein.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Obbicht, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Acte d'investiture du château et de la seigneurie d'Obbicht, d'àpres la coutume feodale du duché de Gueldre (1718)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 8(1871), p. 442-443.
 • Anoniem, Obbicht, archief der heeren, z.p., 1912, 53 p.
 • Blok, D.P., 'Obbicht, Grevenbicht en Limbricht' in: Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, 35(1959), p. 103 -105.
 • Bouvy Coupery de Saint Georges, T. en H. Tromp, 'Beaumont en Obbicht' in: De Woonstede, nr. 79 1988 / 3, p. 56-58.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 381.
 • Driessen, J.F. i.s.m. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Obbicht en Papenhoven, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg deel XXVI, 1954, 205 p.
 • Flament, A.J.A., 'Het kasteel van Obbicht' in: Buiten, (1918), p. 469 en 477.
 • Flokstra, M., 'Een 16de-eeuws glas-in-lood raam' in: Castellogica II, (1988-1992), p. 279-281.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 287-288.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 206 (nr. 1180).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. O5-6.
 • Knoors, J.A., Obbicht en Papenhoven in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1986.
 • Knoors, J.A., 'Rond de grafkelder van de laatste gebiedende heren van Obbicht en Papenhoven' in: Historisch jaarboek voor het land van Zwentibold, (1984)5, p. 109-115.
 • Knoors, J.A., 'De generale meetinghe van de heerlijkheid Obbicht en Papenhoven uit 1784 nader beschouwd' in: Historisch jaarboek voor het land van Zwentibold, (1990)11, p. 123-138.
 • Knoors, J.A., Dat Alinge Huijs tot Obbicht 1780, Sittard, Stichting Monografieën uit het land van Sittard, 1996, 299 p.
 • Meulleners, J.L., 'Geschiedenis van de heerlijkheid en heeren van Obbicht en Papenhoven, voornamelijk van jonker Filips van Bentinck (Met 8 bijlagen 1566-1779)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 20(1883), p. 3-483.
 • Meulleners, J.L. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de rijksheerlijkheden Obbicht en Leuth, en benevens eene bijdrage tot het hooger beroep naar Aken, Roermond, uitgeverij Romen, 1886, 102 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 354.
 • Tromp, H. & T. Bouvy Coupery de Saint Georges, 'Beaumont-Obbicht: de tweelingkastelen van Jacques-Barthélemy Renoz' in: De Woonstede door de eeuwen heen, 1988, nr. 79, p. 56-85.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 241-242.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 287-288.
 • Weerd, H. van de, 'Het Maasland in de 8ste eeuw: Biettine en Masvic' in: Verzamelde Opstellen Hasselt, 4(1928), p. 22.
cURL Error: