Kasteel Ooijen - Broekhuizenvorst

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Ooijen

Alternatieve benaming(en):

Oen, Oyen

Adres:

Blitterswijckseweg 2, Broekhuizenvorst

Website:

http://www.kasteelooijen.nl

Bezoek mogelijkheden:

Als campinggast of bezoeker.

Omschrijving:

(RCE) Grotendeels omgracht complex. Bakstenen woonhuis uit de 17de eeuw en verder bestaande uit drie in dubbele haakvorm aaneengesloten vleugels onder zadel- en schilddaken; de westvleugel met een topgevel aan de noordzijde; hardstenen 18de-eeuwse ingangsomlijsting aan deze zijde. Op twee makelaars van de schilddaken staan windvanen met het wapen Louwerman (laatste kwart 17de eeuw).

Bouwtype:

Kasteel

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Recreatie; camping

Adres:

Blitterswijckseweg 2

Plaats:

Broekhuizenvorst

Gemeente:

Horst aan de Maas

Rijksmonument:

11100

Omvang monument:

Woonhuis met vleugels en grachten.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Ooijen, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • Kasteel Ooijen, (Intern rapport T.H. Delft, Werkverband Restauratie) 1985.

Literatuur:

 • Beurden, A.F. van, 'Broekhuizen' in: De Maasgouw, 13(1891), p. 167-168, 170-172 en 175-176.
 • Beurden, A.F. van, 'Het slot Oyen bij Broekhuizervorst en omgeving' in: Buiten, 9(1915), p. 556.
 • Borman, C. de, 'Familie van Oldenhoven' in: De Maasgouw, 25(1903), p. 33.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 62.
 • Flokstra, M., 'Een bijdrage over de heren van Ooijen tot 1555' in: De Maasgouw, 106(1987), p. 57-76.
 • Flokstra, M., 'De bezitters van kasteel Oijen door de eeuwen heen' in: Castellogica II, (1988-1992), p. 267-278.
 • Flokstra, M., 'De bezitters van kasteel Oijen door de eeuwen heen (vervolg)' in: Castellogica II, (1988-1992), p. 287-296.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, z.j. (1991), p. 24-26.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 142-144.
 • Janssen, M.J., 'Oyen bij Broeckhuyzervorst' in: De Maasgouw, 29(1907), p. 10.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 2, p. 21-22.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 53-54.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 47-48.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 11100

Het Kasteel Ooijen, ook wel Kasteel Oyen genoemd, is een gebouw in de buurtschap Ooijen bij Broekhuizenvorst in het noorden van de Nederlandse provincie Limburg. Er was hier reeds in de middeleeuwen een kasteel, maar de huidige bebouwing dateert uit de 17e eeuw en later. Het huis met aansluitende gebouwen is nog voor ongeveer de helft omgeven door een slotgracht. Het in baksteen opgetrokken woonhuis heeft twee verdiepingen, onder onder zadel- en schilddaken.

Op de schilddaken staan koperen windvanen die het alliantiewapen tonen, met een boerenzwaluw en een ongekroonde leeuw, van de families Louwermans en Van Odenhoven. Ook in de 18e en 19e eeuw werd er veel aan het kasteel veranderd. Verscheidene geslachten hebben het Kasteel Ooijen bewoond. In de 14e eeuw bezat een tak van de familie Van Broeckhuysen de heerlijke rechten van de halve heerlijkheid Ooijen. Het andere deel staat onder gezag van Cuyck. In 1453 wordt Seger van Broeckhuysen heer van de hele heerlijkheid. De heerschappij van de Van Broeckhuysen's wordt rond 1550 enige tijd door de Boegels onderbroken en komt daarna weer gedurende een eeuw terug onder het geslacht Van Broeckhuysen.

In 1951 werden de gebouwen en landerijen gekocht door de familie Hermans uit Broekhuizenvorst. De heer Hermans die een landbouwbedrijf uitoefent legt een camping aan. De heer Nijhuis koopt in 1975 de gebouwen en een aantal hectaren land waarop de camping is gevestigd.

Het kasteel staat sinds 1968 op de monumentenlijst, nadat het reeds lange tijd op de voorlopige monumentenlijst had gestaan.

In 1989 is de stichting Kasteel Ooijen opgericht. De doelstelling van de stichting is het behoud van het cultureel erfgoed in de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst. De restauratie van Kasteel Ooijen had hierbij prioriteit. In juni 2002 werd begonnen met de restauratie. In Kasteel Ooijen zijn 10 vakantieappartementen gerealiseerd.

Externe links

 • Restauratie kasteel Ooijen
 • Kasteel Ooijen (camping/recreatiepark)


Ga naar Wikipedia.

'Kasteel Ooijen staat even ten oosten van het gelijknamige gehucht dat nooit tot een kerkdorp uitgroeide. Het kasteel is gelegen op de rand van een Maasterras en een laagte, op de plek waar de Ooijenseweg tussen Ooijen en Broekhuizenvorst de laagte passeert. De laagte is waarschijnlijk een oude Maasmeander. Een watervoerende restgeul aan de oostrand van de laagte vulde de grachten. Het huis is vermoedelijk ontstaan uit een woontoren.'

'Het omgrachte witgeschilderde huis Ooijen heeft sinds de achttiende eeuw een u-vormige plattegrond met een binnenplaats op het oosten. Er zijn vijf bouwvolumes te onderscheiden: de zaalbouw, de aanbouw, de voorbouw, de toren en de gang.'

'Getuige de schematische weergave van Ooijen op een kaart uit 1778 werd de verschijningsvorm van het kasteel in de achttiende eeuw waarschijnlijk bepaald door twee hoektorens. Verbouwingen in de negentiende eeuw hebben geleid tot een onderlinge verbinding van de kappen.

Bij de laatste restauratie is één toren weer afzonderlijk overkapt en als zodanig herkenbaar gemaakt.'

'De bouwmassa van de aan de noordwestzijde van het complex gelegen neerhof dateert vooral uit de negentiende en twintigste eeuw. Tot 1926 stond er een forse vleugel met zadeldak tussen gedrongen topgevels, die getuige de jaartalankers in 1651 door de familie Louwerman was gebouwd.'

Nu nog te zien:

-erf

-slotgracht

-weg

-toen al aanwezige bebouwing is lastig aan te geven door veel verbouwingen

Context:

Gelegen in een oude Maasmeander.