Poortgebouw Genhoes - Brunssum

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Genhoes

Alternatieve benaming(en):

Op gen Hoes

Adres:

Hoogenboschweg 2-6, Brunssum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Bijgebouwen van het voormalige, in 1622 gebouwde en circa 1930 gesloopte kasteel 'Gen Hoes'. De op een U-vormige plattegrond gebouwde bijgebouwen bestaan uit een witgeverfd, zeven traveeën breed, dubbel woonhuis met verdieping onder een met muldenpannen gedekt zadeldak. Op begane grond en verdieping vensters met hardstenen onder- en bovendorpel; voor de deur van het linkerwoongedeelte een wat Moors-aandoend portiek met balkon. Het in de kern 17de-eeuwse pand heeft in de 19de eeuw en omstreeks 1930 verbouwingen ondergaan.

Bouwtype:

Poortgebouw

Typologie:

Poortgebouw

Huidig gebruik:

Wordt accountantsbureau met representatieve ruimte

Adres:

Hoogenboschweg 2-6

Plaats:

Brunssum

Gemeente:

Brunssum

Rijksmonument:

11258

Omvang monument:

Boerderij (waarvan een groot deel van het complex recentelijk nog is gesloopt), poortgebouw en poortwachterswoning

Documentatie:

 • Kasteel Genhoes, (Intern rapport T.H. Delft, Werkverband Restauratie) 1983.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 65.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 380-382.
 • Habets, J. 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1885), p. 107.
 • Jansen, M. i.s.m. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Brunssum, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1953, 357 p.
 • Jongen, J.J., '400 jaar heerlijkheid Brunssum' in: Land van Herle, (1959), p. 1.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 7.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 87.
 • Moonen, W., Brunssum de eeuwen door, Brunssum, Uitgave Gemeente Brunssum, 1952, 632 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 50.
 • Vromen, W.J., 'Uit het oude Brunssum' in: Land van Herle, (1959), p. 19-25.
 • Vromen, W.J., 'Brunssum' in: Land van herle, 11(1961) - jubileumboek 1950-1960 - p. 181-190.
cURL Error: