Ruïne Annendael - Echt

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Annendael

Alternatieve benaming(en):

Annadaal, Annadael, Gravenhuis

Adres:

Postertweg 1, Echt

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Drie ronde, door segmenten verbonden bakstenen pijlers. Een der openingen is dichtgemetseld. XVI of XVII.

Bouwtype:

Ruïne

Typologie:

Moated site; herenhuis

Huidig gebruik:

, de boerderij 'Kasteelhof' wordt gebruikt voor agrarisch bedrijf

Adres:

Postertweg 1

Plaats:

Echt

Gemeente:

Echt-Susteren

Rijksmonument:

14259

Omvang monument:

Restanten

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Dossier Echt, Annendael, 1978, Zeist

Literatuur:

 • Beurden, A.F. van, 'Charters en perkamenten 1474-1794 (o.a. Annendaal onder Echt)' in: Limburgsch Jaarboek, (1906), p. 83.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 80.
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (1)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 5(1973), p. 10-28.
 • Gruting, R.R.A. van, 'Gravin Maria Elisabeth II van de Bergh achtergronden van een portret uit 1628', in: Virtus, Bulletin van de werkgroep Adelsgeschiedenis, 3(1995 / 1996), p. 49-70.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 262.
 • Janssen, H.L., en J.M.M. Kylstra-Wielinga en B. Olde Meierink (ed.), 1000 jaar kastelen in Nederland, Functie en Vorm door de eeuwen heen, Utrecht 1996, p. 147.
 • Kempers, J., 'De watermolen van Annadaal te Posterholt' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 10(1978), p. 117-121.
 • Peeters, G., 'Kroniek van Keiretzem en Annendael' in: Limburg's Jaarboek, 7(1898 / 1899), p. 213-234.
 • Peeters, G., 'Geschiedkundige beschrijving der gemeente Echt in vroegere en latere tijden' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 4(1867), p. 52-144.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 57.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 176-177.
 • Smeets, F., 'Annadaal en De Kuusch' in: De Nedermaas, 1(1922 / 23)3, p. 34.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Het huis Annadael onder Echt' in: De Maasgouw, 63(1941), p. 33-35.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 14259

De ruïne van Annendael, oftewel het Gravenhuis, ligt ten zuiden van het dorp Posterholt, aan de oostrand van het beboste Esbroek. Ten zuiden van het voormalige huis heeft zich een gehucht met dezelfde naam ontwikkeld. Het werd vernoemd naar een van de bewoonsters, gravin Anna van den Bergh. Ook de naam Gravenhuis verwijst naar de grafelijke familie Van den Bergh.

Het element 'dael' in de naam van het kasteel geeft aan dat het buitenleven bij dit kasteel centraal moet hebben gestaan.

In 1840 was het huis teruggebracht tot een westelijke vleugel en een noordelijke vleugel. Aan het einde van de negentiende eeuw bestond blijkbaar nog de herinnering aan de zaal van het huis met schilderijen en natuurstenen ornamenten. Het huis zelf was toen al, op een klein restant na verdwenen. De huidige langgevelboerderij vormde de noordelijke afsluiting van de voorhof, die in 1627 door brand werd verwoest. Ter rechterzijde van de aan de zuidzijde gelegen toegang tot de voorhof lag in het begin van de negentiende eeuw een schiereiland, waarop in 1841 een gebouwtje met een onbekende functie stond. Mogelijk hoorde dit bij een landschappelijke parkaanleg. Het geheel was omgeven door een rechthoekige buitengracht en een nog steeds herkenbaar in het landschap aanwezig lanenstelsel.

Context:

Gelegen in de buurt van de Vlootbeek