Kasteelterrein Cloppenburg - Eijsden

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Cloppenburg

Alternatieve benaming(en):

Kloppenberg

Adres:

Ten westen van de Kloppenbergweg , Eijsden

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Bouwtype:

Kasteelterrein

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Weiland en boomgaard

Adres:

Ten westen van de Kloppenbergweg

Plaats:

Eijsden

Gemeente:

Eijsden-Margraten

Literatuur:

 • Caumartin, C., 'Souveniers de Promenades à Eysden (et ses environs)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 4(1867), p. 411-420.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg Neerlandais, de la période féodale à nos jours, 2 delen, (opnieuw gepagineerde overdruk met index uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937), Maastricht, Van Aelst, p. 96.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 495.
 • Hartmann, J.L.H., De reconstructie van een middeleeuws landschap: nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij Maastricht (10e-19e eeuw), Assen, Van Gorcum (Proefschrift KU Nijmegen, Maaslandse Monografieën nr 44), 1986, 376 p.
 • Hendriks, J.G.A. i.s.m. W. van Mulken, Gebundelde inventarissen der archieven van het kanton Eijsden 1795-1800, de gemeente Breust 1800-1828, de gemeente Eijsden 1800-1828, de gemeente Oost 1800-1828, de gemeente-ontvanger van Breust, Eijsden en Oost 1812-1828, Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg, 1988, 98 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse Territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 32 (nr. 109).
 • Meijer, E., 'De maaltijden na het overlijden van de joffer en joncker van Oost in 1557 / 1558. De sociale waarde van voeding' in: Hupperetz, W. & J.M. van Winter (red.), Dagelijks leven op Limburgse kastelen (1350-1600). Voeding en voedselbereiding, Bijdragen n.a.v. een studiedag in het Limburgs Museum te Venlo 10 maart 1995, Venlo, 1995, p. 103.

Cloppenburg oftewel De Kloppenburcht lag ten westen van de Kloppenburgweg aan de zuidrand van het dorp Gronsveld. Van het kasteel, dat in de eerste helft van de negentiende eeuw nog als een omgracht complex aanwezig was, is niets meer herkenbaar in het terrein. De gracht werd, evenals die van kasteel Oost, gevoed door een verdwenen beekje.

De heren van Hoensbroek kregen in 1657 tevens de heerlijke rechten van Oost samen met het steeds belnagrijker wordende kasteel Oost in handen.Cloppenburg verloor steeds meer aan betekenis en verviel tot een pachthoeve, waarvan in de achttiende eeuw de graven De Geloes door vererving eigenaar werden. In de negentiende eeuw lieten ze de gebouwen afbreken.'

Cloppenburg werd in 1420 omschreven als 'den hof gelegen in den dorpe van Oys (…). Met syne steynen torne, huysingen, hoven (…) wyeren (grachten)'. De genoemde toren was volgens een getuigenverhoor uit 1666 in die tijd nog aanwezig: 'een tooren oft gebouw van steen, toegekomen hebbende den Here Grave van Gronsveld, waerop de huysluydens wel plachten te vluchten.' De herinnering aan de middeleeuwse functie van het kasteel om in tijd van oorlog een onderdak te bieden aan boeren en dorpelingen bestond dus nog in het midden van de zeventiende eeuw. In 1650 werd de brug over de gracht hersteld. Op de tranchotkaart en de kadastrale minuut uit 1827 werd Cloppenburg weergegeven als vier vleugels rond een vanuit het noorden toegankelijke binnenplaats. Het complex kende in 1841 nog een omgrachting. In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw werd Cloppenburg gesloopt en zijn de grachten gedempt.

Nu nog te zien:Context:

Oorspronkelijk gelegen langs een reeds verdwenen beekje aan de oostelijke oever van de Maas.