Herenhuis Rijckholt - Gronsveld

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Rijckholt

Alternatieve benaming(en):

Ryckholt

Adres:

Kasteelstraat 15, Gronsveld

Website:

http://www.koetshuiskasteelrijckholt.nl

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel, XIV-XVIII, gelegen op een omgracht terrein. Op een vierkante toren onder een tentdak met peerbekroning sluit een hoofdvleugel aan. Twee naar voren gerichte lagere zijvleugels omsluiten tezamen met toren en woonvleugel een cour d'honneur. Inwendig o.a. drie schouwen, XVII. Rechts van de oprijlaan een koetshuis, XVIII. Twee hekpijlers met pijnappelbekroningen en wapenschilden, XVIII.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Woontoren

Huidig gebruik:

Woning, kantoor; sociaal-culturele doeleinden in koetshuis (congressen en feesten)

Adres:

Kasteelstraat 15

Plaats:

Gronsveld

Gemeente:

Eysden-Margraten

Rijksmonument:

515775

Omvang monument:

Kasteel, koetshuis en hek.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Rijckholt, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratienieuws' in: Nieuws-bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, 1955, p. 117.
 • Bouman de Rijcholt, Ph. en T. Bouvy Coupery de Saint Georges, 'De vrije rijksheerlijkheid van Rijckholt in Zuid-Limburg' in: De Woonstede, (1979)2, nr 42, p. 2-21.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg Neerlandais, de la période féodale à nos jours, 2 delen, (opnieuw gepagineerde overdruk met index uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937), Maastricht, Van Aelst, p. 425.
 • Daalen, J.P.J.A.M. van, Het kasteel van Rijckholt: voorheen zetel ener vrije rijksbaronie, Wijlre, Stichting tot Instandhouding van
 • Voortbrengselen der Gewestelijke Bouwkunst in Limburg (Gulden reeks van Limburgse monumenten nr. 5), 1957, 18 p.
 • Eversen, J.M.H. en J.L. Meulleners, 'De Limburgsche gemeentewapens' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 36(1899), p. 412
 • Doppler, P.M.H., 'Rijckholt' in: De Maasgouw, 29(1907), p. 18.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 502-505.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse Territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 208 (nrs. 1193 en 1194).
 • Keyser-Schuurman, W. E. S. L., Inventaris van het archief van de familie De Bounan de Ryckholt 1545-1957, Maastricht, Rijksarchief in Limburg nr. 48, 1992, 221 p.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 243-244.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 14.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 92-93.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 194-197.
 • Nuyens, E.M.Th.W., Inventaris van de archieven der gemeente Gronsveld, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in
 • Limburg, 2 delen, 1945.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 371-372.
 • Renaud, J.G.N., 'Middeleeuwse kastelen in Limburg' in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6de serie, 14(1961), p. 109-140.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van dishoeck, 1965.
 • Toussaint, A.J., Limburg ons heem, Lutterade, Fonds voor Heemkunde, 1940, 84 p.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 244.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 289.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Limburgsche kastelen. Het kasteel van Ryckholt' in: De Nedermaas, 17(1939 / 40)2, p. 33-35.
 • Wit, J.J. de, 'Inwendige toestanden in enkele heerlijkheden, maar vooral in de vrije rijksheerlijkheid Ryckholt in de 17e en 18e eeuw (Uit bronnen bewerkt)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1916), p. 74-187.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 515775

Kasteel Rijckholt is gelegen ten westen van het gelijknamige dorp aan de weg tussen Maastricht en Luik. Terwijl het dorp op de rand van het plateau ontstond, is het kasteel bewust aan de voet ervan gebouwd, zodat men verzekerd kon zijn van voldoende water in de grachten.

Rijckholt maakte tot omstreeks 1147 deel uit van de vrije rijksheerlijkheid Gronsveld, waarvan de eerste heer in 1063 genoemd wordt.

Thans heeft het gebouw een horecafunctie.

Het oudste deel van het kasteel is ongetwijfeld de forse vierkante toren. Deze wordt gedateerd als veertiende-eeuws en was mogelijk het oorspronkelijke kasteel Rijckholt.

De toren was aan het einde van de vijftiende eeuw nog van militair belang.

Om tegen de plundertochten op te treden betaalde de stad Maastricht in 1488 geld aan Willem van Vlodrop die de toren prompt verwoestte. Hoeveel er daarna nog van over was, is niet duidelijk. Hoeveel er daarna nog van over was, is niet duidelijk. Wel vond al heel snel weer herstel plaats. In 1489 werd de toren met behoud van zo veel mogelijk muurwerk tot de huidige hoogte opgetrokken in baksteen met gebruik van natuursteen voor hoekblokken.

Over de omringende bebouwing bestaat geen duidelijk beeld. Het is niet onwaarschijnlijk dat de toren in het centrum van een rechthoekig terrein met randbebouwing stond.

Aan de linkerzijde van het voorplein staat het koetshuis uit de achttiende eeuw met zijn rondboogpoort gedekt met een zadeldak

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de voet van het plateau in verband met de watervoorziening voor de grachten.