Herenhuis Heyen - Gennep

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Heyen

Alternatieve benaming(en):

Heijen, Heien

Adres:

Hoofdstraat 38-42, Gennep

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RDMZ i.c.m. ROB) Haakvormig hoofdgebouw: Hoofdvleugel met zadeldak tussen twee topgevels, waarvan een met trappen en een met gezwenkte contour en pinakels, en twee zijwaartse uitbouwen aan de kant van de binnenplaats, respectievelijk met een gezwenkte gevel en een klokgevel: smallere vleugel haaks op de hoofdvleugel met vierkante poorttoren in het midden, XVI-midden XVII.

Om de binnenplaats verder een op het hoofdgebouw aansluitend bijgebouw, twee schuren waartussen de voormalige ingang, en een muur, XVIII e.v.

Om de voorhof aan de andere zijde van het hoofdgebouw: Hoeve met stallen, poort, schuur, remise en muur, XVIII e.v.; boven de poort van de voorhof een steen met alliantiewapen Diepenbroick-Vittinghof genannt Schel, 1706; boven een ingang dezelfde wapens en het jaartal 1715. Resten van de omgrachting.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen, recreatief- en educatief gebruik, asielzoekersopvang

Adres:

Hoofdstraat 38-42

Plaats:

Gennep

Gemeente:

Gennep

Rijksmonument:

526594

Omvang monument:

Hoofdgebouw, bijgebouw, twee schuren, hoeve

Documentatie:

 • Anoniem, Kasteel Heijen, beheersplan 1992-2002, Elburg, Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1993
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Heijen, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, De Maasgouw, 1886 / 87 p. 181, 1895 p. 53 en 82 1903 p. 85?.
 • Anoniem, 'Gezicht op het kasteel Heijen bij Gennep' in: Buiten, 11(1917), p. 504.
 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1950, p. 63.
 • Aymans, G., P. Burggraaff, W. Jansen, De regio Gennep aan de ketting: Gennep, Heijen, Milsbeek, Oeffelt, Ottersum, Ven-Zelderheide in Kadasterkaarten (1731 en 1732), Gennep, gem. Gennep i.s.m. gem. Oeffelt en Stichting Historie Peel-Maas Niersgebied Gennep, 1988, 184 p.
 • Balen, C.L. van & A.F. van Beurden, 'Oud Limburg III: Merkwaardige gebouwen in Limburg (o.a. kasteel Heijen)' in: Limburg's Jaarboek, 12(1906), p. 154-156.
 • Beurden, A.F. van, 'Het huis Heijen (L)' in: Buiten 4(1910)47, p. 556-557.
 • Brand, M.P.J. van den, Siebengewald: grepen uit 650 jaar verleden: met geschiedkundige aantekeningen over Afferden, Asperden, Bergen, Hassum, Heijen, Hommersum, Gaesdonk, Goch, Huelm, Weeze, e.a., s.l. (Afferden, Minoprint), 1984, 100 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 41.
 • Dinter, W.S. van, Gennep gezien: een kijkje op het Gennep van 1875-1940, Gennep, Noord-Limburgse Boekhandel, 1978, 124 p.
 • Driessen, Th., Heemkundige aantekeningen over de omgeving van Gennep in het land van Kleef, s.l. 1956, 58 p.
 • Driessen, Th. met anvullingen van W.S. van Dinter Heemkundige aantekeningen over de omgeving van Gennep in het land van Kleef, Gennep, Historische Kring 'Maas en Niers', 1992, 64 p.
 • Ferber, H., Geschichte der Familie Schenk von Nydeggen: ins besondere des kriegsobersten Martin von Nydeggen, mit geschichtliche Nachrichten über Afferden, Blyenbeek, Millenrath, Swalmen und Asselt, Arssen, Cribbenforst, Walbeck, Geysteren, Heyen u.a., Köln und Neuss, verlag Schaun, 1860, 321 p. (aanwezig op RUU en KUN)
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 102-105.
 • H.B., 'Kasteel Heijen in de loop der historie' in: Bronk (1954 / 55), p. 54.
 • Janssen, M.J., 'Kasteel te Heyen (gem. Well-Bergen)' in: De Maasgouw, 17(1895), p. 82.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 1, p. 32.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 30
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 28.
 • Roovers, P., Het huis Heyen in het dertigste jaar van zijn herrijzen uit de trieste ruïne, Muiderberg, NSK / ANWB, 1978, 24 p.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 235.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 278-279.
 • Verzijl, J., 'Het Huis Heijen' in: De Nedermaas, 14(1936 / 37)6, p. 117-119.
cURL Error: