Bouwhoeve met geïncorporeerd herenhuis Kaldenbroek - Lottum

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Kaldenbroek

Alternatieve benaming(en):

Caldenbroeck

Adres:

Kaldenbroek 1, Lottum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Grotendeels mergelstenen woonhuis, oorspronkelijk in haakvorm, XVI-XVII-XVIII. Resten van bijgebouwen met ten dele muren van baksteen met speklagen van mergel, XVI-XVII. Resten der omgrachting.

Bouwtype:

Bouwhoeve met geïncorporeerd herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Kaldenbroek 1

Plaats:

Lottum

Gemeente:

Horst aan de Maas

Rijksmonument:

18802

Omvang monument:

Woonhuis, resten van bijgebouwen en gracht

Literatuur:

 • Clevers, H.J.M.M. & W.J.J. Daniels (et al.), Kaldenbroek: een milieuinventarisatie in het kader van een bestemmingsplan. Voorbereiding door de natuurverenigingen Ortolaan en Meander, Grubbenvorst, 1977, 53 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 138.
 • Escaille, Henri de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1326-1598 (I: Het Landt van Kessel: Voorst. 3: Dat huys Caldenbroeck)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 31(1894), p. 161.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, z.j. (1991), p. 46-47.
 • Flokstra, M., 'Huis Kaldenbroek te Lottum 1394-1820' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 90-98 (abusievelijk aangegeven als p. 58-66).
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 139-141.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 71.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Grubbenvorst 1663-1938, Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg, 1993, 226 p. (Ook in 1967 verschenen onder auspiciën van Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg met 303 p.)
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 104.
 • Soest, J. van, 'Lottums verleden' in: Limburg's Jaarboek, 15(1909), p. 66-82.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 18802

Huis Kaldenbroek ligt ten noordwesten van Grubbenvorst. Het is genoemd naar het lage gebied dat gevormd is uit een verlande Maasarm, maar ligt zelf tegen de rand van het aangrenzende hogere terrein.

Dat Kaldenbroek veranderde, bewijzen de diverse landkaarten. Op de Tranchotkaart van omstreeks 1805 was het complex geheel omgeven door een gracht. Aan de zuidkant liep direct langs het huis nog een gracht die het kasteelterrein verdeelde. Het pand is op deze kaart als vierkant weergegeven. Op het kadastrale minuutplan van 1825 staat het huis met een getrapte plattegrond afgebeeld. De kasteelgracht was toen gedeeltelijk gedempt en op de zuidoosthoek van het kasteel was een stuk aangebouwd. Ook de bijgebouwen waren veranderd. De situatie is op de topografische kaart van circa 1840 alweer gewijzigd. De gracht voor het huis én de aanbouw waren weer verdwenen en Kaldenbroek was teruggebracht tot de winkelhaakvorm die het nog steeds heeft.

Nu nog te zien:

-deel van het huis

-twee kavellijnen

-hoek van wegen

-twee heggen

Context:

Gelegen in een oude stroomgeul van de Maas.