Bouwhoeve met geïncorporeerd herenhuis Kaldenbroek - Lottum

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Kaldenbroek

Alternatieve benaming(en):

Caldenbroeck

Adres:

Kaldenbroek 1, Lottum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Grotendeels mergelstenen woonhuis, oorspronkelijk in haakvorm, XVI-XVII-XVIII. Resten van bijgebouwen met ten dele muren van baksteen met speklagen van mergel, XVI-XVII. Resten der omgrachting.

Bouwtype:

Bouwhoeve met geïncorporeerd herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Kaldenbroek 1

Plaats:

Lottum

Gemeente:

Horst aan de Maas

Rijksmonument:

18802

Omvang monument:

Woonhuis, resten van bijgebouwen en gracht

Literatuur:

 • Clevers, H.J.M.M. & W.J.J. Daniels (et al.), Kaldenbroek: een milieuinventarisatie in het kader van een bestemmingsplan. Voorbereiding door de natuurverenigingen Ortolaan en Meander, Grubbenvorst, 1977, 53 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 138.
 • Escaille, Henri de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1326-1598 (I: Het Landt van Kessel: Voorst. 3: Dat huys Caldenbroeck)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 31(1894), p. 161.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, z.j. (1991), p. 46-47.
 • Flokstra, M., 'Huis Kaldenbroek te Lottum 1394-1820' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 90-98 (abusievelijk aangegeven als p. 58-66).
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 139-141.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 71.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Grubbenvorst 1663-1938, Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg, 1993, 226 p. (Ook in 1967 verschenen onder auspiciën van Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg met 303 p.)
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 104.
 • Soest, J. van, 'Lottums verleden' in: Limburg's Jaarboek, 15(1909), p. 66-82.
cURL Error: