Besloten hoeve Bokkenheufke - Reijmerstok

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Bokkenheufke

Alternatieve benaming(en):

Bokkenhöfke, Puthof

Adres:

Reijmerstokkerdorpsstraat 130, Reijmerstok

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) De Puthof, vroeger genaamd Bokkenhofke. Grote herenhoeve met binnenplaats. Het woonhuis, XVIIb-XVIII met ingangsrisaliet staat aan het korte einde van de binnenplaats, waarvan beide lange zijden worden ingenomen door de na een brand in 1943 volledig herbouwde bedrijfsvleugels. Straatvleugel XVII ten dele van Kunradersteen met poort.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Agrarisch / verblijfsrecreatie

Adres:

Reijmerstokkerdorpsstraat 130

Plaats:

Reijmerstok

Gemeente:

Gulpen-Wittem

Rijksmonument:

18851

Omvang monument:

Woonhuis, straatvleugel en bedrijfsvleugels

Literatuur:

 • Bertrand, Cor, Gulpen in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974, 38 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 112.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 465.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 2, p. 22.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 20.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 217.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 111.
 • Smeets, M.K.J., Inventaris van het gemeentearchief van Gulpen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1939.
 • Ubaghs, G.C., 'Geschiedkundig overzigt van Gulpen en deszelfs onderhoorige plaatsen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 2(1865), p. 281.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 18851

Het Bokkenheufke of Reijmerstock is gelegen op het plateau van Margraten in het dorp Reijmerstok. Het is een besloten hoeve met herenhuis in een gehucht van enkele boerderijen. Al ruim voor de Tweede Wereldoorlog is de naam Bokkenheufke vervangen door de huidige naam Puthof.

Tegenwoordig is het huis het centrum van het recreatiepark Purhof.

Vanwege de hoge liggin op het plateau heeft het complex waarschijnlijk geen grachten gehad. Als die er wel geweest zijn, waren ze in ieder geval in 1805 reeds verdwenen. Ten westen van de boerderij lagen toen wel twee poelen waar het vee zal zijn gedrenkt.

Het Bokkenheufke is een boerderijcomplex rond een diepe binnenplaats, met het herenhuis aan de tegenover de poort gelegen zijde.

De overige bebouwing rond de binnenplaats is na een brand in 1943 herbouwd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op het plateau van Margraten, aan de oorsprong van een beek.