Herenhuis en besloten hoeve Carsfeld - Gulpen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Carsfeld

Alternatieve benaming(en):

Karsveld

Adres:

Slenakerweg 21-23a, Gulpen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Restanten van de nog ten dele omgrachte 'motte', waarop een modern herenhuis staat, dat nog overblijfselen uit breuksteen, XV-XVI? bevat van het oude gebouw. In de kelder fragmenten van een gebeeldhouwde schouw, XVIIIa. Hoeve van baksteen om binnenplaats, XIXa. Sluitsteen met jaartal 1819. Gebouw van mergel met twee trapgevels, 1718, ten westen van de binnenplaats. Put naast het herenhuis.

Bouwtype:

Herenhuis en besloten hoeve

Typologie:

Mottekasteel

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Slenakerweg 21-23a

Plaats:

Gulpen

Gemeente:

Gulpen-Wittem

Rijksmonument:

18838

Omvang monument:

Motte, herenhuis, hoeve, achttiende-eeuws bijgebouw en put

Literatuur:

 • Belonje, J., 'Karsfelt (kasteel onder Gulpen)' in: De Maasgouw, 58(1938), p. 40.
 • Bertrand, Cor, Gulpen in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974, 38 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 109.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 466-467.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse Territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 37 en 39 (nrs. 124 en 132).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 18.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 212-213.
 • Smeets, M.K.J., Inventaris van het gemeentearchief van Gulpen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 19
 • Vrijdag, E., 'De steen van Carsveldt (Gulpen)' in: De Maasgouw, 58(1938), p. 67 en (1939), p. 60.
 • Ubaghs, G.C., 'Geschiedkundig overzigt van Gulpen en deszelfs onderhoorige plaatsen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 2(1865), p. 281.
 • Willems, L., 'Karsveld was nooit de zetel van een machtige familie' in: Geulrand, 1993 nr. 41, p. 56-58.
cURL Error: