Herenhuis Cartils - Wijlre

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Cartils

Alternatieve benaming(en):

Carthils, Cartiels

Adres:

Kapolder 10, Wijlre

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Mergelstenen gebouw met arkeltorentje en aan de achterzijde een ronde toren uit XVd. ingrijpend gerestaureerd 1883. Poorttorentje met pilastergeleding, koepeldak en windvaan, midden XVII.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Kapolder 10

Plaats:

Wijlre

Gemeente:

Gulpen-Wittem

Rijksmonument:

509966

Omvang monument:

Gehele object

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Cartils, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Anoniem, Cartils, beheersvisie 1991-2001, Elburg, uitgave van Stichting tot Behoud van Particuliere Buitenplaatsen, 1991.
 • Belonje, J., 'Cartils en Rode Cartils' in: Liber amicorum Edm. M.A.H. Delhougne, Roermond, 1982, p 51-59.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 620.
 • Flament, A.J.A., 'Het kasteel van Carthils bij Wylre' in: Buiten 13(1919), p. 117-119.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 467-469.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 195-196 (nr. 1131).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. M2
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 213.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 22.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 26-27.
 • Maessen, M., 'De heerlijkheid Cartiels' in: De Maasgouw, 39(1919)12, p. 92-94.
 • Mosmans, H., 'De adelycke Sale tot Eysch' in: De Maasgouw, 44(1924), p. 33.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 556.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 230.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 271-272.
 • Willems, L., 'Kasteel cartiels, modern slot van middeleeuwse origine' in: Geulrand, (1993)4, p. 65-67.
cURL Error: