Kasteelterrein met restant herenhuis en kasteelhoeve Groenendael - Gulpen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Groenendael

Alternatieve benaming(en):

Ophem

Adres:

Slenakerweg 3, Gulpen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Groenendaal of Ophem. Bakstenen hoeve met binnenplaats, XIXa. Poortpaviljoen uit 1823. Van het voormalige herenhuis nog enig muurwerk, XVIIIc, als onderdeel van de huidige stallen links achter de hoeve.

Bouwtype:

Kasteelterrein met restant herenhuis en kasteelhoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Agrarisch bedrijf

Adres:

Slenakerweg 3

Plaats:

Gulpen

Gemeente:

Gulpen-Wittem

Rijksmonument:

18835

Omvang monument:

Het gehele object

Literatuur:

 • A.S., 'Vragenbus 'Kasteel Groenendaal onder Gulpen'' in: De Maasgouw, 42(1922)8, p. 64.
 • Bertrand, C., Gulpen in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974, 38 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 110.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 472-473.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 40 (nr. 137).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 19.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 199.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 111.
 • Smeets, M.K.J. i.s.m. J.Th.H. de Win, Inventaris van het gemeentearchief van Gulpen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1939.
 • Venne, J.M. van de, 'Vragenbus. Antwoord op vraag 'Kasteel Groenendaal onder Gulpen'' in: De Maasgouw, 42(1922)11, p. 88.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 18835

Kasteel Groenendaal of Ophem was een kasteel en landgoed in Billinghuizen in de Nederlandse provincie Limburg. Thans is het een uit de 19e eeuw stammende bakstenen hoeve met een binnenplaats en poortpaviljoen uit 1823. Van het in 1921 afgebroken gebouw dat stamde uit 1775, resteert alleen als onderdeel van de stallen nog enig muurwerk en fundamenten van het voormalige herenhuis. Oorspronkelijk (1312) was het een versterkt en omgracht huis.

Bij het kasteel hoorde het landgoed "Groenendaal". Bij dit landgoed hoorde de watermolen Groenendalsmolen.

Het kasteel is een rijksmonument.


Ga naar Wikipedia.

Groenendaal is gelegen ten zuidwesten van het dorp Gulpen, op de westrand van het beekdal van de Gulp, waarin ook het huis Carsfeld en kasteel Neubourg zijn te vinden. Het huis droeg oorspronkelijk de naam Hof van Ophem.

In 1918 verkocht de familie Nagelmackers Groenendaal aan de familie Pinckers, die het reeds lang bouwvallige herenhuis drie jaar later grotendeels liet afbreken. Tegenwoordig wordt Groenendaal nog steeds gebruikt als agrarisch bedrijf.

Het kasteel met de arcadische naam Groenendaal stond oorspronkelijk op een omgracht terrein dat ten oosten van de bewaard gebleven hoeve ligt.

Aan de noordzijde van het terrein stond het landhuis uit 1774-1775, dat gebouwd was door het echtpaar Preiser-Fermin.' 'Ondanks de geringe diepte ervan was het deels in de gracht gebouwd. Haaks op het landhuis bevond zich een lang dienstgebouw. Dit gebouw schermde het kasteelterrein af van het terrein van het terrein van de hoeve. Op de Tranchotkaart van 1805-1806 is zichtbaar dat de hoeve betond uit een grote schuur en een woonhuis. Op het eerste kadastrale minuutplan waren ze inmiddels zowel onderling als met het lange diensgebouw bij het kasteel verbonden.

Vanuit de grote schuur was richting het landhuis een oostelijke vleugel aan het complex toegevoegd, hetgeen de groeiende agrarische functie van het kasteel illustreert. Uiteindelijk moest zelfs het landhuis wijken voor het boerenbedrijf. In 1921 werd het, behoudens de voorgevel van de onderste bouwlaag, afgebroken. Het restant werd bij de stallen getrokken.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de westrand van het beekdal van de Gulp.