Besloten hoeve Ingber - Gulpen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Ingber

Alternatieve benaming(en):

Hingmeer, Beudalshof

Adres:

Lemmerstraat 71, Gulpen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Herenhoeve van baksteen en mergel met binnenplaats. Trapgevel van mergel uit XVIIIa, bakstenen vleugel met poort uit 1836.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Besloten hoeve

Huidig gebruik:

Agrarisch bedrijf

Adres:

Lemmerstraat 71

Plaats:

Gulpen

Gemeente:

Gulpen-Wittem

Rijksmonument:

18846

Omvang monument:

Het gehele complex.

Literatuur:

 • Bertrand, C., Gulpen in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974, 38 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 111.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 474.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 40 (nr. 134).
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 213.
 • Smeets, M.K.J. i.s.m. J.Th.H. de Win, Inventaris van het gemeentearchief van Gulpen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1939.
 • Ubaghs, G.C., Geschiedkundig overzigt van Gulpen en deszelfs onderhoorige plaatsen, Maastricht, 1865 (overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 2(1865)).
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 18846

ngber wordt al genoemd in de dertiende eeuw en was vermoedelijk de voorganger van de hoeve Beusdalshof ten zuiden van Beusdal in de gemeente Gulpen. Ook de opvolger van het Wolfhuis te Margraten werd sinds het midden van de zeventiende eeuw Beusdalhof genoemd.'

Over de oorspronkelijke verschijningvorm van Ingber is niets bekend. De huidige boerderij Beusdalshof is niet ouder dan de achttiende eeuw. Sporen van een voorganger zijn niet bekend. De hoeve heeft een gesloten rechthoekige binnenplaats die ontsloten wordt door ellipsboogvormige poorten. Op de Tranchotkaart van 1805-1806 is de binnenplaats nog niet gesloten en bevindt zich aan de westzijde een opening. De afsluiting van de binnenplaats zal hebben plaatsgevonden omstreeks 1836; een gevelsteen met dat jaartal herinnert daaraan.'

Context:

Gelegen op een plateau ten zuiden van Beusdal.