Kasteel met voorburcht / kasteelhoeve Aldenghoor - Haelen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Aldenghoor

Alternatieve benaming(en):

Aldenghoir

Adres:

Kasteellaan 9, Haelen

Informatie:

Kasteel Aldenghoor is geheel door grachten omgeven. Het hoofgebouw dateert uit de zeventiende eeuw en is voorzien van een vijftiende-eeuwse toren.

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Gelegen op een omgracht terrein. Hoofdgebouw, bestaande uit twee haaks op elkaar staande vleugels met wolfdaken, XVII en XVIII-XX, met op de binnenhoek een zware ronde toren van baksteen en mergel, XV of XVI, met hoge spits, XVIII; op drie hoeken van de hoofdvleugel, XVII, vierkante torentjes. Inwendig o.a. een zandstenen schouw, XVII, en een zaaltje met Lodewijk XV-betimmering. Voorburcht in haakvorm, XVII-XVIII; de ingangsvleugel met ten dele gewijzigd mansardedak en poortpaviljoen met zadeldak tussen gezwenkte topgevels. De doorgang aan de veldzijde met sluitsteen 1750 en onder een fronton; aan de hofzijde een sluitsteen met 1886. Brug met drie gemetselde bogen.

Bouwtype:

Kasteel met voorburcht / kasteelhoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Woning en agrarisch bedrijf (stoeterij)

Adres:

Kasteellaan 9

Plaats:

Haelen

Gemeente:

Leudal

Rijksmonument:

19967

Omvang monument:

Hoofdgebouw met vleugels, voorburcht met poortgebouw en brug.

Literatuur:

 • Beurden, A.F. van, 'De burcht Aldenghoir bij Haelen' in: Limburg's Jaarboek, 16(1910), p. 3-12. (ook als Wandelingen rondom Roermond 2, Haelen, Sittard, Uitgeverij Claessens, 1910, 12 p.)
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 145.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 194-197.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 151 (nr. 900).
 • Jeukendrup, B., Haelen in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1971, 80 p.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 1, p. 29-30.
 • Joosten, M., R. Jansen en F. van Horne, Aldenghoor, z.p. (Haelen, Westrom Bedrijven), 1980, 128 p.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 203-204.
 • Peters, L.A.H., 'Enige aantekeningen over de familie Van Keverberg' in: De Maasgouw, 93(1974), p. 65-82.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 113.
 • RDMZ, Dossier Aldenghoor, Zeist, Documentatie buitenplaatsen
 • Slanghen, E., 'Het graafschap Horn II (Kasteel Aldenghoor)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 16(1879), p. 30-48.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Het kasteel Aldenghoor' in: De Nedermaas, 18(1940-41)5, p. 93-98.
 • Win, J.Th.H. de, Inventaris van de archieven der gemeente Haelen, 3 delen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1946.
cURL Error: