Herenhuis Malborgh - Buggenum

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Malborgh

Alternatieve benaming(en):

Malborg, Melebourghof, Walberg, Walborg

Adres:

Dorpsstraat 66, Buggenum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Rechthoekig gebouw XIXb onder een afgeknot schilddak, met een vierkante toren met gefatsoeneerde spits middenachter en twee vierkante hoektorentjes aan weerskanten van de voorgevel.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Kantoor / bedrijfsruimte en wonen

Adres:

Dorpsstraat 66

Plaats:

Buggenum

Gemeente:

Leudal

Rijksmonument:

19974

Omvang monument:

Gehele gebouw

Literatuur:

 • Anoniem, Buggenum in beeld: oude aanzichten en straatbeelden, 2 delen, Buggenum, Stichting Buggenum door de Eeuwen Heen, 1987-1991.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 69.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 203.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., 'Leen- en laatrechten van den hof Malborg te Buggenum' in: De Maasgouw, 86(1967), p. 13-18.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 150 en 151 (nrs. 896 en 899).
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 53.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 19974

Malborgh ligt ten zuidoosten van het dorp Buggenum direct ten westen van de Maascentrale op de rand van een oude Maasarm. Het negentiende-eeuwse kasteelachtige huis gaat terug op een middeleeuwse hof, en werd vroeger ook wel Malbergen, Walberg, Walborg of Meleborg genoemd.

Het lid 'borgh' in de naam van Malborgh of Walbergh heeft lange tijd aanleiding gegeven tot speculaties dat het huis zou teruggaan op een middeleeuwse borg of kasteel. Daarvoor bestaan echter geen aanwijzingen. Het is nooit een riddermatig huis geweest. In 1470 werd het aangeduid als 'den hove ende erve Malborgh', terwijl het in 1806 op de kadastrale minuut wordt weergegeven als 'ferme (boerderij) Melebourg'. Op de kaart van Tranchot uit 1807 en het kadastrale minuutplan wordt het weergegeven als een agrarisch complex gegroepeerd rond een vierkante binnenplaats.

Waarschijnlijk heeft Joseph Waegemans rond 1830 of eerder de westelijke bebouwing van het complex vervangen door het huidige kasteelachtige landhuis.

Context:

Gelegen op de rand van een oude Maasarm