Kasteelachtig landhuis Nunhem - Nunhem

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Nunhem

Alternatieve benaming(en):

Nuunem

Adres:

Voort 6, Nunhem

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Op een gedeeltelijk omgracht terrein gelegen complex bestaande uit een rechthoekig gebouw met door vierkante torentjes geflankeerde voorgevel, XVIII, uitgebrand 1947, en twee dienstgebouwen links en rechts van het voorplein, XVIII. Hierop aansluitend de haakvormige hoeve met ankerjaartal 1710

Bouwtype:

Kasteelachtig landhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Representatieve doeleinden

Adres:

Voort 6

Plaats:

Nunhem

Gemeente:

Leudal

Rijksmonument:

19978

Omvang monument:

Huis en hoeve

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Nunhem, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • Gemeente Archief Roermond, Familie Archief Waegemans.

Literatuur:

 • Adams, J.J.M.S., Nunhem een oude Servaasparochie, Nunhem, 1978.
 • Beurden, A.F. van, 'Wandelingen rondom Roermond (o.a. Nunhem of Nuunem)' in: Limburg's Jaarboek, 5(1897), p. 4 en 101.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 369.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 203-205.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 153 (nr. 913).
 • Jensma, J.R., 'De Zaden van Nunhem' in: Rondom het Leudal, 10(1978), p. 7-11.
 • Jensma, J.R., 'Het Huis Nunhem' in: Rondom het Leudal, 11(1978), p. 10-13.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 349.
 • Slanghen, E., 'Het graafschap Horn II (het huis te Nunhem)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 16(1879), p. 30-48.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 19978

Huis Nunhem is gelegen direct ten oosten van het gelijknamige dorp op de oostelijke oever van de Haelensche Beek. Een lange oprijlaan voert in oostelijke richting naar de N273. Rond 1730 ontstond direct ten noorden van de neerhof van huis Nunhem het klooster Sint-Elisabethsdal. In de neerhof en in de kloostergebouwen is thans een zaadverdelingsbedrijf gevestigd, dat in 1916 op het kasteel begon.

Over het eerste kasteel is niets bekend, behalve dat het op een omgracht terrein stond en in het begin van de achttiende eeuw werd vervangen door een nieuw buitenhuis.

Een van de twee dienstgebouwen die het voorplein flankeerden, is recentelijk vervangen door een bungalow. Het noordelijk dienstgebouw sluit aan op de hoeve uit 1710. In 1947 brandde het kasteel geheel uit, waarbij het interieur verloren ging. In 1978 is het landhuis herbouwd met behoud van de oude buitenmuren.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de oostoever van de Haelensche Beek