Besloten hoeve Warenberg - Haelen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Warenberg

Alternatieve benaming(en):

Waremberg, Waerenberg, Warremberg

Adres:

Heythuyserweg 2, Haelen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Goed voorbeeld van het zogenaamde hoftype, XIXa.

Opmerking:

Het kasteel zelf is reeds lang geleden afgebroken.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Vakantiehuis voor geestelijk gehandicapten

Adres:

Heythuyserweg 2

Plaats:

Haelen

Gemeente:

Leudal

Rijksmonument:

19966

Omvang monument:

Gehele hoeve

Documentatie:

 • Gemeente Archief Roermond, Familie Archief Waegemans.
 • Rijks Archief Limburg te Maastricht, Familie Archief Keverberg.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 145.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 205.
 • Habets, J., Geschiedenis Kessenich, z.p., zj. (Handschrift berustend bij het Rijksarchief Limburg te Maastricht), p. 693.
 • Geuskens, P. & J.H. Hanssen, 'Warenberg nader in ogenschouw genomen' in: Rondom het Leudal, 42(1986), p. 36-42.
 • Geuskens, P., 'Hans Melchior van Ellerborn, heer van Warenberg 1656-1698' in: Rondom het Leudal, 44(1986), p. 96-101.
 • Geuskens, P., 'Gekrakeel om een brug over de Haelensbeek' in: Rondom het Leudal, 47(1987), p. 180-185.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 203 (nr. 1183).
 • Jong, D. de, Onze Lieve Vrouw van Ommel en het klooster Maria Schoot, Achelse Kluis, 1960.
 • Kierkels, S., 'Sjinderhannes op Werberg' in: Rondom het Leudal, 8(1977), p. 22-23.
 • Slanghen, E., 'Het graafschap Horn II (Kasteel Waremberg)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 16(1879), p. 22-29.
 • Verzijl, J., 'Het huis Waremberg te Haelen' in: Sibbe, 1(1943), p. 35.
 • Win, J.Th.H. de, Inventaris van de archieven der gemeente Haelen, 3 delen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1946.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 19966

Warenberg of Waremborg ligt tussen Haelen, Heythuysen en Baexem. Het kasteel is hoogstwaarschijnlijk gebouwd in de Haelensche Beek, die in de loop van de tijd werd ingepast in de aanleg. Inmiddels is de beek rechtgetrokken en liggen de voorburcht en het terrein van de hoofdburcht op de rechteroever. Pal ten westen loopt nu de Heythuyserweg (N279), die een deel van de westsingel heeft opgenomen.

Het kasteel zal oorspronkelijk in de bedding van de Haelensche Beek zijn gebouwd en bestond uit een rechthoekig huis aan de westzijde en lagere dienstgebouwen om de binnenhof. Het hoofdgebouw, dat in een afzonderlijke brede omgrachting lag en in 1549 was voorzien van een kapel, moet in het midden van de negentiende eeuw zijn afgebroken. Over de brede gracht lagen aan de noord- en zuidkant bruggen die toegang gaven tot respectievelijk de omgrachte tuin en de voorhof die door een rechthoekige omleiding van de beek (buitengracht) werd omspoeld. De tuin van circa 45 x 85 meter was in 1818 verdeeld in zes vierkante vakken.

De u-vormige bebouwing van de voorhof ten zuiden van de hoofdburcht is aan de noordzijde geopend, terwijl in het midden van de zuidelijke gevel de toegangspoort met brug over de beek heeft gelegen. De in donkerrode baksteen opgetrokken gebouwen van de voorburcht zijn bewaard gebleven en dateren uit het begin van de negentiende eeuw. Het complex was destijds omgeven door een stelsel van lanen. Ten noorden van het huis lag het door lanen doorsneden boscomplex. Tot de hoeve behoorde ruim 25 hectare land.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in de buurt van de Haelensche Beek