Herenhuis Nederhoven - Beegden

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Nederhoven

Alternatieve benaming(en):

Nederhove

Adres:

Nieuwstraat 65, Beegden

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Rechthoekig bakstenen hoofdgebouw onder een schilddak, bekroond door een vierkant houten, met leien bekleed torentje. Ankerjaartal 1614 in de voorgevel. Ingang en gewijzigde vensters met rechthoekige omramingen van hardsteen. Dakkapellen met gebogen frontons. Windvaan 1819.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Nieuwstraat 65

Plaats:

Beegden

Gemeente:

Maasgouw

Rijksmonument:

526748

Omvang monument:

Huis

Documentatie:

 • Anoniem, Nederhoven, beheersvisie 1991-2001, Elburg, Stichting tot behoud van Particuliere Historische buitenplaatsen, 1991.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1949, p. 229-230, 1950, p. 205 en 212.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 19.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 223-225.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 201 (nr. 1148).
 • Kessels, J., Beegden-Heel-Wessem, oude ansichten en foto's, Beegden, De Pupieter i.s.m. drukkerij Limburgsche Post, 1993, 212 p.
 • Mijsberg, H., 'Bedreigde kastelen' in: Monumenten, 16(1995)12, p. 18-20.
 • Mintjens, P.H., Zevenhonderd jaar Beegden. Historische schetsen, z.p. (Horn, Timmermans i.s.m. de coördinatie-commissie ingesteld ter herdenking van het jubileum met medew. van het gemeentebestuur, z.j. (1975), 167 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 13.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Nederhoven, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 240.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 285.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 526748

Nederhoven of Nierhoven ligt ten noordoosten van Heel, vlak buiten de dorpskern, op de noordoever van de Sleijebeek. De naam Nederhoven veronderstelt een Opperhoven, waarover niets bekend is. Huis Nederhoven en de bijbehorende hoeve waren samen geheel omgracht, maar behoorden lange tijd tot twee verschillende gemeenten. Het huis lag in Beegden, terwijl de hoeve onder Heel viel.

Van het laatmiddeleeuwse gebouw zijn enkel nog wat sporen over. (…) De gracht om het terrein van het complex wijst op een defensieve functie.

Over de teloorgang van het oude huis is niets bekend. Vermoedelijk is het ten onder gegaan gedurende de Gelderse oorlogen (1516-1543) of in het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Tijdens het Twaalfjarige Bestand werd het kleinere nieuwe huis gebouwd.

Tegelijkertijd met het huis zijn de drie dienstvleugels gebouwd die een binnenplaats omsluiten. Aan de open zijde – in de richting van het huis – is de plaats afgeschermd door een muur, waarachter zich de kasteeltuin bevindt. Een van de vleugels strekt zich voorbij de tuinmuur uit tot nabij het huis.

De voormalige paardenstallen zijn in 1968 omgebouwd tot een woonhuis, dat vervolgens een gastenverblijf is geworden met een bed&breakfast-voorziening.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de noordoever van de Sleijebeek