Besloten hoeve Benzenrade - Heerlen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Benzenrade

Alternatieve benaming(en):

Bensenrade, Benzenraadhof, Benzenraderhof

Adres:

Bremersweg 11, Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, 1962) Hoeve om gesloten binnenplaats, buitengevels grotendeels van Kunradersteen; herbezigde poortsluitsteen met ACK ANN 1752.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Agrarisch bedrijf

Adres:

Bremersweg 11

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 159.
 • Eussen, N., 'Overplaatsing van het altaarrecht van het adellijke huis Bensenrade naar het kasteel Schaesberg' in: Het Land van Herle, 9(1959).
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 414.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 170-173.
 • Hommerich, L.E.M.A. van, 'Langs de Geleenbeek te Benzenrade' in: Land van Herle, (1970), p. 26.
 • Horst, J., 'Het adellijk huis te Benzenrade en de 'drie oortsput' aldaar' in: Land van Herle, (1953), p. 103.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 32.
 • Put, M.M.J. & M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen: van Romeinse nederzetting tot moderne stad, Heerlen, 1998, uitgave van het stadsarchief, 340 p.
 • Ramakers, E., 'Pastoraal in Schaesberg in de zeventiende eeuw' in: Land van Herle, 33(1983), p. 4-6.

Het kasteel Benzenrade lag bij de Benzenraderhof op de rechteroever van de Geleen- of Welterbeek. Dit is ten zuidoosten van het gelijknamige dorp in het zuidelijke deel van de gemeente Heerlen. Het kasteel stond waarschijnlijk op het eilandje in de vijver ten westen van de boerderij.

Het kasteel (…) zou in het begin van de zeventiende eeuw zijn afgebrand en niet meer zijn opgebouwd. Op de kadastrale minuut van omstreeks 1840 wordt het weergegeven als een in een ruime vijver gelegen vierkant eiland. Op de oudere kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw is dit eiland al onbebouwd.

De Benzenraderhof, die niet omgracht was, bestond ook in het begin van de negentiende eeuw al uit bebouwing rond een naar het zuidoosten geopende trapeziumvormige binnenplaats, die ook aan de zijde van het eiland was geopend.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de oostelijke oever van de Geleen- of Welterbeek