Besloten hoeve Corisberg - Heerlen

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Corisberg

Alternatieve benaming(en):

Kaldenborn

Adres:

Corisbergweg 1, Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Hoeve Corisberg, schilderachtig tegen de helling gelegen; met gesloten binnenplaats. Opgetrokken uit Kunradersteen en baksteen ten dele met speklagen, XVII-XVIII-XIXa.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Agrarisch bedrijf, wonen

Adres:

Corisbergweg 1

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Rijksmonument:

21236

Omvang monument:

Gehele hoeve

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 163.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 415.
  • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 232.
  • Put, M.M.J. & M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen: van Romeinse nederzetting tot moderne stad, Heerlen, 1998, uitgave van het stadsarchief, 340 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 21236

In de buurtschap Caumer, oorspronkelijk Caldenborn, ten westen van Heerlen ligt de hoeve Corisberg of Kaldenborn (Corisbergweg 1). Deze is gesitueerd tegen de helling aan de noordrand van het diep ingesleten dal van de Caumerbeek. Bij de boerderij werd de Caumerbeek opgestuwd voor de visvijvers.

De geschiedenis van Kaldenborn of Corisberg gaat terug tot de veertiende eeuw, maar in de huidige hoeve Corisberg is niets te herkennen van een middeleeuws huis. Het is zelfs mogelijk dat, wanneer er ooit een kasteel gestaan heeft, dit beneden het beekdal moet worden gezocht. De hoeve Corisberg heeft de gebruikelijke Zuid-Limburgse gesloten bebouwing om een binnenplaats.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen tegen de helling , aan de oostrand van het dal van de Caumerbeek