Besloten hoeve De Dries - Heerlen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

De Dries

Alternatieve benaming(en):

Op Den Dries, Ten Driesch, Dreesch, Dreeschor

Adres:

De Dreesch 1, Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) U-vormige hoeve met haakvormig woonhuis van Kunradersteen, voorzien van een rondboogpoortje en venster oorspronkelijk ten dele met tussendorpels - van tausteen; 1733.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Agrarisch bedrijf

Adres:

De Dreesch 1

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

heerlen

Rijksmonument:

21263

Omvang monument:

Hoeve met woonhuis

Documentatie:

Rijksarchief Limburg, Archief kasteel Terworm (nr. 16.0522), Maastricht, zie o.a. de inv. nrs. 112-117 over hoeve ten Driesch.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 166.
 • Dittmaier, D., ''Esch' und 'Driesch', Ein Beitrag zur agrargeschichtlichen Wortkunde' in: Festschrift F. Steinbach, Bonn, 1960
 • Gysseling, M., 'Etymologie van dries' in: Mededelingen van de vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, nummer 28, 1952, p. 49-51.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 416-417.
 • Lindemans, J., 'Het probleem dries' in: Mededelingen van de vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, nummer 27, 1951, p. 15-24.
 • Lindemans, J., 'Nogmaals het probleem dries' in: Mededelingen van de vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, nummer 28, 1952, p. 89-90.
 • Put, M.M.J. & M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen: van Romeinse nederzetting tot moderne stad, Heerlen, 1998, uitgave van het stadsarchief, 340 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 21263

De Dries, ook wel Ten Driesch of Dreesch(or) genoemd, is gelegen ten westen van Heerlen, in de onmiddelijke nabijheid van de A76, even ten zuiden van Terworm en aan het einde van een zijdal voor de Geleenbeek. Het beekdal was in de negentiende eeuw door dammen in visvijvers verdeeld.

Over De Dries en zijn voorganger is weinig bekend. De Tranchotkaart en het eerste kadastrale minuutplan laten zien dat in de eerste helft van de negentiende eeuw op wat vroeger een eiland was, en gescheiden was van het omgrachte voorplein met bouwhoeve, een haakvormig gebouw stond. Dit geheel in Kunrader steen opgetrokken gebouw is bewaard gebleven.

Op de genoemde kaarten staan twee langwerpige dienstgebouwen, allebei min of meer in noord-zuidrichting met een afwijking richting het hoofdgebouw. Een moderne schuur heeft de plaats van deze dienstgebouwen ingenomen.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de oorsprong van een zijbeekje van de Geleenbeek