Onbekend (ruïne) Eyckholt - Heerlen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Eyckholt

Alternatieve benaming(en):

Oude Eijkert

Adres:

Eikendermolenweg 90, Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Schilderachtige ruine, XV, bij de beboste noordhelling van het Geleendal. Bouwhoeve van baksteen met fragmenten van Kunradersteen en mergel, XVII-XIX. Molen; van vakwerk, XVIII; molenwerk ten dele oud.

Bouwtype:

Onbekend (ruïne)

Typologie:

Motte

Huidig gebruik:

geen (ruïne); agrarisch

Adres:

Eikendermolenweg 90

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Rijksmonument:

21270

Omvang monument:

Ruïne, molen en bouwhoeve, de provinciale bescherming betreft alleen de molen.

Documentatie:

 • Rijksarchief Limburg, Archief kasteel Terworm (nr. 16.0522), Maastricht, zie o.a. de inv. nrs. 72-90 over huis en leen Eijckholt.

Literatuur:

 • Corten, A., 'Terworm gebied van monumenten en kastelen' in: Land van Herle, 34(1984), p. 33-35.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 165.
 • Doppler, P.M.H., 'Het adellijk huis Eyckholt (1719)' in: De Maasgouw, 40(1920), p. 7.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 417-419.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 57 (nr. 221).
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 219.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 31.
 • Krüll, W.J., 'Kasteelnamen uit het gebied van Terworm' in: Land van Herle, 35(1985), p. 56-57.
 • Lindelauf, W., 'Het kasteel Eyckholt' in: Land van Herle, 4(1954), p. 1-7, 46, 56-66 en 87-88.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 260-262.
 • Peters, P.J.M., 'Uit Heerlens verleden' in: De Maasgouw, 46(1926), p. 7 en 14-18.
 • Put, M.M.J. & M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen: van Romeinse nederzetting tot moderne stad, Heerlen, 1998, uitgave van het stadsarchief, 340 p.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 184.
cURL Error: