Besloten hoeve met herenhuis Geleenhof - Heerlen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Geleenhof

Adres:

Valkenburgerweg 54, Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van de horecagelegenheid

Omschrijving:

(RCE) Grote bakstenen hoeve (XVIIId) met twee verdiepingen hoge, symmetrische voorgevel. Middenpoort en vensters met hardsteen afgezet. Stal van Kunradersteen. Jaartal 1688.

Bouwtype:

Besloten hoeve met herenhuis

Typologie:

Moated site (waarschijnlijk)

Huidig gebruik:

Kantoor en horeca

Adres:

Valkenburgerweg 54

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Rijksmonument:

21231

Omvang monument:

Hoeve met poort en stal

Documentatie:

 • Rijksarchief Limburg, Archief kasteel Terworm (nr. 16.0522), Maastricht, zie o.a. de inv. nrs. 91-94 over huis Geleen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1955, p. 144 en 1956, p. 4.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 177.
 • Dohmen, H.W.J., 'Uit het verleden van de Geleenhof' in: Oranje-Nassau Post, Maandblad voor het personeel van de NV Mij. tot exploitatie van Limburgsche Steenkoolmijnen, 19(1959), p. 408-411 en 456-461.
 • Dohmen, H.W.J., 'De Geleenhof te Heerlen' in: De Maasgouw, 79(1960), p. 1-22 en 33-48.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 419-420.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 208-211.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 57 (nr. 224).
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 262.
 • Peters, P., 'Kastelen en leengoederen in Heerlen' in: Heerlen als mijn- en industriestad, (1933-1934), p. 38.
 • Put, M.M.J. & M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen: van Romeinse nederzetting tot moderne stad, Heerlen, 1998, uitgave van het stadsarchief, 340 p.
 • Pyls, H., 'Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid Schinnen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1929), p. 141.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 21231

De Geleenhof ligt aan de noordrand van de Heerlense wijk Welten en aan de rand van het dal van de Geleenbeek. Een kleine tuin lag aan de rand van de beek. Verondersteld wordt dat deze locatie ook al werd gebruikt door de Romeinen. Bouwresten van hun kleine, versterkte nederzetting zouden nog in de muren van het huidige gebouw verwerkt zijn. De hoeve, die via een oprijlaan vanaf de weg naar Voerendaal toegankelijk is, wordt momenteel gebruikt als kantoor en restaurant.

Over de oudste verschijningsvorm van de Geleenhof is weinig bekend. De grote gesloten hoeve was voor de verbouwing aan het einde van de achttiende eeuw kleiner van opzet. Op een mogelijke omgrachting wijst het feit dat voor de uitbreiding fundamenten met spaarbogen zijn gelegd, een fundatietechniek voor drassige bodems. Het eigenlijke huis moet wellicht aan de zijde van de beek worden gezocht, waar in het begin van de negentiende eeuw nog twee delen van een gracht aanwezig waren.

Het huidige hoofdgebouw is gebouwd in de jaren 1796-1797, evenals de noordoostelijke vleugel haaks hierop.

Bij de hoeve behoorden twee moestuinen, een lusttuintje en een boomgaard. De pachtovereenkomst van 1799 vermeldde dat het nieuwe gebouw ook was ingericht als herberg. De Geleenhof werd als halteplaats voor het postkoetsverkeer tussen Aken en Maastricht via Heerlen gebruikt.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de westzijde van het dal van de Geleenbeek