Ruïne Broekhuizen - Broekhuizen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Broekhuizen

Adres:

Stokterweg , Broekhuizen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(SB4 a.h.v. A.G. Schulte, 1997) De ruïne bestaat uit resten van de vierkante woontoren uit de vijftiende eeuw. In de zuidelijke muur van deze woontoren is nog een gemak aanwezig, verder bevinden zich in het metselwerk grote gaten van ingebroken achttiende-eeuwse vensters. Ook het rookkanaal is nog herkenbaar als uitsparing in het muurwerk. Aan de achterzijde van het complex zijn nog twee kelders aanwezig: één met tongewelf en één met kruisgewelf. Beide dateren mogelijk uit de vijftiende eeuw. Van de achttiende-eeuwse woonvleugel tegen de oude woontoren staan nog enkele stukken gevels overeind. Sporen van omgrachting.

Opmerking:

Ruïne sinds bombardement in 1944

Bouwtype:

Ruïne

Typologie:

Woontoren; moated site

Huidig gebruik:

Ruïne

Adres:

Stokterweg

Plaats:

Broekhuizen

Gemeente:

Horst aan de Maas

Documentatie:

Literatuur:

 • Beurden, A.F. van, 'Broekhuizen' in: De Maasgouw, 13(1891), p. 167-168, 170-172 en 175-176.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 57.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, z.j. (1991), p. 19-21.
 • Flokstra, M., 'Leenboek van het huis Broekhuizen' in: Limburgs tijdschrift voor genealogie, (1984), p. 75 e.v. (1985), p. 45 e.v.
 • Gulick, F.W. van, Nederlandse kastelen en landhuizen, Den Haag, Ten Hagen, 1960, p. 439-442.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 440.
 • Janssen, M.J., 'Bijdragen tot de geschiedenis van Broeckhuysen' in: De Maasgouw, 30(1908), p. 58
 • Janssen, M.J., 'Een weinig bekend architect: Jac. Sprenger (+ 1738)' in: De Maasgouw, 40(1920), p. 22.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 164 en 170 (nrs. 937 en 967).
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 46-48.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 44-45.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 175-176.
 • Sloet van Veen, J.J.S., Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Deel Overkwartier, Arnhem, 1904, p. 120 en 137.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Limburgsche kasteelen: Het kasteel en de heerlijkheid van Broekhuizen' in: De Nedermaas, 12(1934 / 35), p. 145-147.

Kasteel Broekhuizen, waarvan nu nog slechts een ruïne bestaat, lag halverwege de buurtschap De Stokt buiten het dorp Broekhuizen. Het slot was gebouwd op de grens van de oeverwal en het Broekhuizenbroek, een oude Maasbedding. Een zijtak van de Broekhuizer Molenbeek voedde de grachten. Het kasteel moet de naamgever van het dorp zijn geweest. Daarop wijst de ligging in een oude Maasarm, terwijl het dorp Broekhuizen zich ontwikkelde op de oeverwal van de Maas. Tot 1484 had het dorp geen parochiekerk, maar slechts een kapel.

De vergaande ruïneuze staat van kasteel Broekhuizen is het gevolg van een bombardement door Engelse vliegtuigen in november 1944. Het door de Duitsers bezette kasteel werd zwaar beschadigd. Na de oorlog werd de bouwval verder ontmanteld door de gemeente Broekhuizen, die de stenen gebruikte voor het optrekken van noodwoningen.

Nu nog te zien: ruïne, kavelpatroon.

Context: Broekhuizen is gelegen op de grens van een oeverwal en een oude Maasbedding.