Herenhuis Sint Gerlach - Valkenburg

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Sint Gerlach

Alternatieve benaming(en):

Kasteel Sint Gerlach, Chateau Sint Gerlach

Adres:

Joseph Corneli Allée 1, Valkenburg

Website:

http://www.stgerlach.com

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van de horecagelegenheid.

Omschrijving:

(RCE) Kasteel van Sint Gerlach, de oostvleugel van het voormalige stift Sint Gerlach; XVIIIa-XVIIId, voorzien van een langgerekte gevel, op het midden bekroond door een fronton met wapen Cauwenberg. Inwendig o.a. vier marmeren schoorsteenmantels, XVIII. Statige schuur met mansardedak, midden XVIII (COUVEN ?). In 1713 gebouwd als woning proost en geleidelijk getransformeerd tot kasteel.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Hotel / restaurant en appartementen

Adres:

Joseph Corneli Allée 1

Plaats:

Valkenburg

Gemeente:

Valkenburg aan de Geul

Rijksmonument:

36793

Omvang monument:

Kasteel

Documentatie:

 • Franquinet, C.D., Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het klooster St. Gerlach, Maastricht, 1877.
 • Haas, J.A.K., Inventaris van het archief van het Norbertinessenklooster van Sint Gerlach, Maastricht, 1971.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossiers Sint Gerlach en Gerlach, Sint, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • TU Delft, Werkverband Restauratie, Intern Rapport kasteel Sint Gerlach, 1994.

Literatuur:

 • Anoniem, De kerk van de H. Gerlachus, Houthem, Het kerkbestuur van de Sint-Gerlachuskerk, 1989.
 • Anoniem, Het landgoed Sint Gerlach: een monumentaal erfgoed, z.p., z.j., 1991, 12 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 202.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 391-393.
 • Habets, J., 'Découvertes d'antiquités dans le duché de Limbourg (E.a. Houthem-St. Gerlach)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 18(1881), p. 141.
 • Heijnens, F. (samenstelling), Houthem en St. Gerlach in de literatuur: een geannoteerde bibliografie over Houthem, Broekhem en Geulhem, hun inwoners en St. Gerlach en zijn verering, Houthem, Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 1993. 397 p.
 • Hovens, F., 'De 'Wederopstanding' van het landgoed St.-Gerlach' in: Heemschut, 74(1997)6, p. 28-30.
 • Huisinga, I., 'De pachthof van Houthem Sint-Gerlach' in: Heemschut, 62(1986)1, p. 8-10.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 62 (nr. 250).
 • Köver, K., Johann Joseph Couven, een Akens architect uit de 18de eeuw, werkzaam tussen Rijn en Maas, Borgloon, een uitgave van Prov. Dienst van het kunstpatrimonium (Kunst en oudheden in Limburg nr. 27), 1985, 62 p.
 • Knook, H.C., & H.M.M. Kwakkernaat, 'Opgravingen in en rond het klooster van Sint Gerlach te Houthem' in: Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal, jaarboek, 1995, p. 7-29.
 • Mieras, J.P., 'Kerk en hoeve te Houthem Sint Gerlach' in: Bouwkundig Weekblad Architectura, 58(1937)39, p. 372-374 en 382.
 • Notten, J.G.H., 'De restauratie van het landgoed Sint Gerlach begint nog dit jaar' in: Geulrand, 1993, nr. 42, p. 6-11.
 • Philippens, H.J.J., Houthems verleden, z.p. (Eygelshoven), z.j. (1983), p. 7-67 en 134-140.
 • Philippens, H.J.J., Echo's uit Houthems verleden, Eygelshoven, 1992.
 • Schurgers, H.J.H., J.G.M. Notten en L.W.G.N. Plutmaekers, Geschiedenis van Valkenburg-Houthem, Valkenburg, Uitgave van Het Land van Valkenburg (Oos heim-serie), 1979, 328 p.
 • Willems, C.J.J. e.a., 'Chateau Sint-Gerlach: van kluizenaarsverblijf tot hotel-restaurant' in: Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal, jaarboek, 1996, p. 7-67.
cURL Error: