Herenhuis en kasteelhoeve Wolfrath - Born

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Wolfrath

Alternatieve benaming(en):

Wolfraath

Adres:

Wolfrath 1-3, Born

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Wolfrath. Omgracht edelmanshuis, XVIIa. Haakvormig herenhuis met vierkante hoektoren op een omgracht rechthoekig terrein. De toren met koepelvormig dak. Hardstenen kruis- en tussendorpelkozijnen en gewijzigde vensters met rechthoekige omramingen in hardsteen. Hardstenen ingangsomlijsting met bolvormige bekroningen. Inwendig. Zaal met kariatiden-schouw, 1628 en balkenzoldering. Kleine zaal met stucversiering uit 1634 - o.a. borstbeelden der Latijnse kerkvaders- en balkenzoldering. Enige schoorsteenmantels in late Lodewijk XVI-stijl, stucversieringen en stucplafond, 1802. Gemetselde boogbrug, 1873, tussen herenhuis en voorplein. Haakvormige slothoeve, voorzien van een torenvormige poortpaviljoen met aan de veldzijde boven de poort het alliantiewapen Bentinck X de Breyll (1663). Aan de hofzijde van de andere vleugel gevelstenen: cartouchenis met madonnabeeldje en twee stenen met Anno en 1657.

Bouwtype:

Herenhuis en kasteelhoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Woonhuis, kantoor

Adres:

Wolfrath 1-3

Plaats:

Born

Gemeente:

Sittard-Geleen

Rijksmonument:

509927

Omvang monument:

Herenhuis en kasteelhoeve

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Wolfraath, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Barten, S.J.J., 'Het kasteel Wolfrath en zijn bewoners (Holtum)' in: De Maasgouw, (1944 / 45), p. 27.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 55.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 289-291.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 253-259.
 • Hovens, F.E.R., 'Wordt kasteel Wolfrath ingepakt' in: Heemschut, 75(1998)1, p 15.
 • Hovens, F.E.R., 'Heemschut actief (Wolfrath)' in: Heemschut, 75(1998)5, p 18 en 23.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 79 (nr. 325).
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 108-109.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 42.
 • Sassen, D., 'Limburgs kasteelen: Wolfrath' in: De Nedermaas, 4(1926 / 27)1, p. 3-5.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 245.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 291.
cURL Error: