Herenhuis en kasteelhoeve Wolfrath - Born

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Wolfrath

Alternatieve benaming(en):

Wolfraath

Adres:

Wolfrath 1-3, Born

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Wolfrath. Omgracht edelmanshuis, XVIIa. Haakvormig herenhuis met vierkante hoektoren op een omgracht rechthoekig terrein. De toren met koepelvormig dak. Hardstenen kruis- en tussendorpelkozijnen en gewijzigde vensters met rechthoekige omramingen in hardsteen. Hardstenen ingangsomlijsting met bolvormige bekroningen. Inwendig. Zaal met kariatiden-schouw, 1628 en balkenzoldering. Kleine zaal met stucversiering uit 1634 - o.a. borstbeelden der Latijnse kerkvaders- en balkenzoldering. Enige schoorsteenmantels in late Lodewijk XVI-stijl, stucversieringen en stucplafond, 1802. Gemetselde boogbrug, 1873, tussen herenhuis en voorplein. Haakvormige slothoeve, voorzien van een torenvormige poortpaviljoen met aan de veldzijde boven de poort het alliantiewapen Bentinck X de Breyll (1663). Aan de hofzijde van de andere vleugel gevelstenen: cartouchenis met madonnabeeldje en twee stenen met Anno en 1657.

Bouwtype:

Herenhuis en kasteelhoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Woonhuis, kantoor

Adres:

Wolfrath 1-3

Plaats:

Born

Gemeente:

Sittard-Geleen

Rijksmonument:

509927

Omvang monument:

Herenhuis en kasteelhoeve

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Wolfraath, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Barten, S.J.J., 'Het kasteel Wolfrath en zijn bewoners (Holtum)' in: De Maasgouw, (1944 / 45), p. 27.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 55.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 289-291.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 253-259.
 • Hovens, F.E.R., 'Wordt kasteel Wolfrath ingepakt' in: Heemschut, 75(1998)1, p 15.
 • Hovens, F.E.R., 'Heemschut actief (Wolfrath)' in: Heemschut, 75(1998)5, p 18 en 23.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 79 (nr. 325).
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 108-109.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 42.
 • Sassen, D., 'Limburgs kasteelen: Wolfrath' in: De Nedermaas, 4(1926 / 27)1, p. 3-5.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 245.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 291.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 509927

Kasteel Wolfrath ligt ten oosten van het dorp Holtum op de linkeroever van de Geleenbeek. Het slot met een binnen- en een buitengracht vormt met het rechte lanenstelsel één geheel. Het wordt bedreigd door de nabijgelegen autofabriek.

Over de voorganger van het huidige kasteel Wolfrath is niets bekend. Waarschijnlijk stond deze op dezelfde plek waar nu het huis staat. Hoewel de L-vormige opzet met uitspringende hoektoren op een datering in de tweede helft van de zestiende eeuw lijkt te wijzen, maken de bouwstijl en het jaartal 1628 op de monumentale schouw in de grote zaal het zeer aannemelijk dat het kasteel in de jaren twintig van de zeventiende eeuw is gebouwd.

Rond 1660 liet Johan Willem van Bentinck een slothoeve bouwen. Het is een haakvormig gebouw ten noordwesten van het kasteel tussen de eerste en de tweede omgrachting.'

Het vervallen kasteel werd in het begin van de twintigste eeuw gerestaureerd met behoud van de historische details. In de jaren negentig van de twintigste eeuw is het kasteel wederom gerestaureerd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Geleenbeek