Herenhuis Exaten - Baexem

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Exaten

Alternatieve benaming(en):

Exaeten

Adres:

Exaten 1, Baexem

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RDMZ i.c.m. MIP) Rechthoekig gebouw met schilddak, bekroond door een torentje. Aan de achterzijde twee vierkante hoektorentjes met gefatsoeneerde spitsen. Boven de ingang een oudere steen met het alliantiewapen Pollart X van Loon, 1593. Op een der windvanen 1714. Verder vroeg 20ste-eeuwse bijgebouwen ten behoeve van het klooster dat destijds in het gebouw gevestigd was. Onder deze bijgebouwen bevindt zich een neoromaanse kloosterkerk.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Asielzoekerscentrum

Adres:

Exaten 1

Plaats:

Baexem

Gemeente:

Leudal

Rijksmonument:

22628

Omvang monument:

Het achttiende-eeuwse herenhuis

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Exaten, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Boel, W.M. van de (et al.), Horn = Horne = Haeoer, Horn, uitg. door Jac. Wijnands en Piet Spee, 1989, 240 p.
 • Boven, J. van, 'Pater Dr. Erich Wasmann' in: Rondon het Leudal, 21(1981), p. 16-20, 22(1981), p. 8-10.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 194.
 • Flament, A.J.A., 'Aanteekeningen omtrent kunstvoorwerpen, oudheden, inschriften en wapens in Limburg, 37, Horne' in: Geschiedkundige Bladen, 1(1905) p. 2 en 223.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 141-142.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 212-214.
 • Rentmeester, De, 'Het landgoed Exaten' in: Limburgs Landschap, 4(1977)17, p. 6-7.
 • Schuwirth, H., 'Herinneringen aan het klooster Exaten 1942-1943' in: Rondom het Leudal, 83(1996), p. 52-57.
 • Wijnands, J., De gemeente Horn 1800-1990, Horn, Gemeentebestuur van Horn, 1990, 136 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 22628

Het kasteel Exaten ligt ten oosten van het dorp Baexem. Het sinds de negentiende eeuw sterk gewijzigde en tot een uitgestrekt kloostercomplex verbouwde kasteel is gelegen op de rechteroever van de Haelensche Beek. Aan de oostzijde grense het kasteel aan het Exaterbos. Op het kasteel is nu een asielzoekerscentrum gevestigd.

Het huidige slot Exaten is de vroeg-achttiende-eeuwse opvolger van een kasteel uit het einde van de zestiende eeuw. (…) De familie Van Pollart was ook de opdrachtgever voor het nieuwe gebouw, dat oorspronkelijk bestond uit drie vleugels rond een naar het noordwesten geopende binnenplaats. Het geheel werd omgeven door een brede, min of meer driehoekig aangelegde gracht.

Aan de noordwestelijke zijde sloot in het begin van de negentiende eeuw een voorhof aan, die aan drie zijden door bijgebouwen werd omgeven. Nadat het kasteel in 1872 als klooster was ingericht, werd de gracht gedempt en het complex verbouwd. (…) Het complex was omgeven door een eenvoudig lanenstelsel.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de westoever van de Haelensche Beek.