Herenhuis en (voormalige) bouwhoeve Ten Hove - Grathem

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Ten Hove

Alternatieve benaming(en):

Ten Hoeve, Bormanshuis, Huize Borman

Adres:

Pollaertshof 21, Grathem

Informatie:

Dit kasteel wordt ook wel Puytlinckshof of Bormanshuis genoemd. Gedurende de negentiende eeuw was het eigendom van de familie Bonham de Ryckholt. Het huidige hoofgebouw dateert uit de zeventiende en achttiende eeuw en vertoont kenmerken van de Maaslandse Renaissance.

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Op gedeeltelijk omgracht terrein gelegen complex, XVIIa, bestaande uit een haakvormig hoofdgedeelte, toegankelijk via een iets lagere poortaanbouw met daar tegenaan een nog lager gedeelte, waarvan het tentdak wordt bekroond door een duiventil.

Van de hoofdvleugel heeft het ene gedeelte een schilddak terwijl het dak van het andere gedeelte eindigt tegen een gezwenkte gevel. De daklijst rust op een Maaslands consolefries, XVIIa.

De meeste vensters hebben hardstenen omramingen met segmentbogen, XVIII. Van de oorspronkelijke geblokte tussendorpelkozijnen zijn enkele dichtgemetseld bewaard evenals de tweelichtvensters boven de poort.

Op het dak van de poortvleugel een dakruitertje.

Bouwtype:

Herenhuis en (voormalige) bouwhoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Pollaertshof 21

Plaats:

Grathem

Gemeente:

Leudal

Rijksmonument:

17207

Omvang monument:

Hoofdgebouw, poortaanbouw en vleugel.

Documentatie:

 • Rijks Archief in Limburg te Maastricht, Huis Archief Bormans-Grathem.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Ten Hove, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Allema, A.C., Inventaris van de archieven der gemeente Grathem, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1950, 227 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 125.
 • Forschelen, J., Een boekje open over Grathem en Kelpen-Oler : kroniek van een gemeente, 1800-1991, Grathem, Gemeente Grathem, 1990, 111 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 214-216.
 • Heugten, L. van, Uit de geschiedenis van Grathem, Grathem, Rabobank / Jong Nederland, 1982, p. 63.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 213 (nr. 1221).
 • Meyerman, D., 'De familie Bounam de Ryckholt en haar betrekkingen tot Grathem' in: J. Venner e.a., Ter kerke in Grathem, Grathem, 1996, p. 119-133.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 94.
 • Verzijl, J., 'Huize 'ten Hove' te Grathem' in: Sibbe, 3(1943), p. 275.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Huize 'ten Hove' te Grathem' in: De Limburgse Leeuw, 5(1956 / 57), p. 20.
 • Wintershoven, E. van, 'Wapens en inschriften te Grathem, Thorn en Heel met aanteekeningen: (Grathem)' in: De Maasgouw, 31(1909), p. 83.
cURL Error: