Ruïne en (tiend)schuur Ter Horst - Horst

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Ter Horst

Alternatieve benaming(en):

Huis ter Horst

Adres:

bij Kasteellaan 1, Horst

Bezoek mogelijkheden:

Op afspraak met de gemeente; tiendschuur als restaurant

Omschrijving:

(RCE) Overblijfselen van het kasteel van Horst. Restanten van het hoofdgebouw omgeven door ten dele gedempte omgrachting. Restant van een bakstenen muur met geprofileerde rondbogige poortomlijsting van natuursteen, XVI, en een schietgat afgezet met natuursteen. Verder een achttiende-eeuwse tiendschuur en restanten poortgebouw.

Bouwtype:

Ruïne en (tiend)schuur

Typologie:

Burcht

Huidig gebruik:

Ruïne; Gebruik als toeristisch-recreatief object, als platform voor culturele activiteiten wordt bestudeerd door dhr. Bolhuis van de gemeente Horst.

Adres:

bij Kasteellaan 1

Plaats:

Horst

Gemeente:

Horst aan de Maas

Rijksmonument:

22650;22647

Omvang monument:

Ruïne, restant poortgebouw en tiendschuur

Documentatie:

 • Rijks Archief in Limburg te Maastricht, Familie Archief van Wittenhorst.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier kasteel Ter Horst, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • TU Delft, Werkverband Restauratie ,Interne rapporten, kasteel Horst; periode 1971-1977.

Literatuur:

 • Anoniem, Inventarisatie van het te beschermen dorpseigene Horst, z.p., Limburgs Geschied- en Oudheidkundig genootschap Kring Horst, 1980, 80 p.
 • Belonje, J., 'De ruïne van het kasteel ter Horst' in: De Maasgouw, 56(1936), p. 1.
 • Beurden, A.F. van, 'Horst (L) en zijn kasteel' in: Limburg's Jaarboek, 16(1910), p. 74-78.
 • Beurden, A.F. van, 'Horst en het kasteel' in: Buiten, 4(1910)16, p. 184-185.
 • Beurden, A.F. van, Horst (Wandelingen rondom Roermond 3), Sittard, Claessens, 1910, 7 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 198.
 • Derix, L., Oud Horst in het Nieuws (9 delen), z.p., uitgave van de auteur, 1990 tot 1997.
 • Escaille, H. de L', 'Les fiefs du Haut Quartier de Gueldre 1326-1598 (1 het landt van Kessel: Horst)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 153-158.
 • Flokstra, M. & Th.J. van Rensch, 'Geschiedenis van de heerlijkheid Horst tot het begin van de zestiende eeuw' in: P.A.M. Geurts e.a. (red.), Horster Historiën, Horst, 1988
 • Flokstra, M., 'De kasteelruïne van Ter Horst' in: Castellogica III, (1993-1997), p 171-178.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 137-139.
 • Habets, Jos., 'Découvertes d'antiquités dans le duché du Limbourg (e.a. Horst)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 1881, p. 275.
 • Hendriks, P.A.M., Horst in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1971, 80 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 165 en 175 (nrs. 941 en 1002).
 • Jong, Th. de, 'Levende zielen op het kasteel. Dierlijke overblijfselen van kasteel Strijthagen, Huis ter Horst en kasteel Bleyenbeek te Limburg' in: Hupperetz, W. & J.M. van Winter (red.), Dagelijks leven op Limburgse kastelen (1350-1600). Voeding en voedselbereiding, Bijdragen n.a.v. een studiedag in het Limburgs Museum te Venlo 10 maart 1995, Venlo, 1995, p. 148-164.
 • Meijlink, H.A. & J. Kleijheeg, 'A.W.N. op de helling. Terugblijk op werkkamp 1969 (kasteel Ter Horst te Horst)' in: Westerheem, 18(1969), p. 176.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 95-96.
 • Moes, E.W. et al., Nederlandsche Kastelen en Hun Historie, 3 delen, Amsterdam, Elsevier, 1912-1913, deel II p. 20.
 • Mulken, W. van o.l.v. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Horst, 2 delen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1964, 526 p.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Horst 1579-1939, Maastricht, Dienst inspectie der archieven in Limburg, 1977, 287 p.
 • Nunen, P. van, Beknopte geschiedenis van het Huys ter Horst, Horst, Streekmuseum Stichting Oudheidkamer Horst, 1992, 32 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 146.
 • Renaud, J.G.N., 'Archeologisch nieuws, Horst: ruïne kasteel' in: Bulletin KNOB (nieuwsbulletin), 72(1973), p. 134.
 • Renaud, J.G.N., 'Uit het leven van het huis Ter Horst' in: P.A.M. Geurts e.a. (red.), Horster Historiën 2 Van heren en gemeentenaren, Horst, 1988, p. 95-116.
 • Renes, L. & L. Wessels, 'Loen ende Werck. Op zoek naar het personeel op de burcht Ter Horst in de vijftiende eeuw' in: W. Hupperetz (red), Dagelijks leven op kastelen in Limburg (1350-1600): Verwantschap , begrafenisgebruiken en personeel en werkzaamheden, N.a.v. een studiedag in het Limburgs Museum te Venlo op 10 maart 1995, Venlo, 1996, p. 101-150.
 • Rensch, Th.J. van, Geschiedenis van het 'Huys ter Horst', Horst, Streekmuseum Stichting Oudheidkamer Horst, z.j., 35 p.
 • Rensch, J. van, 'Enige aantekeningen over het Huis ter Horst in de zeventiende- en achttiende eeuw' in: De Maasgouw, 94(1975), p. 106-114.
 • Schatorjé, J.M.W.C. (red) et al., Huis ter Horst, een toekomst voor een ruïne, Horst, Stichting Gelders Overkwartier (uitgave n.a.v. studiedag), 1996, 60 p.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 186-188.
 • Steffens, Ad., Geschiedenis der aloude heerlijkheid en der heeren van Ter Horst in het land van Kessel. Met 58 bijlagen, 2 platen en het gewoonterecht, Roermond, 1888, (Bijlage bij Limburg's Jaarboek 1898 / 99 p. 1-281).
 • Verzijl, J., 'Limburgsche kasteelen: Het kasteel en de heerlijkheid Horst' in: De Nedermaas, 9(1931 / 32)1, p. 1-4 en 9(1931 / 32)2, p. 21-25.
 • Voert, H.G. ter, 'Het Huis ter Horst' in: De Echo van Noord-Limburg, 1972.
 • Westerveld, P., 'De inboedel van een Limburgs kasteel' in: Fibula, (1991)1, p. 2-6.
cURL Error: