Kasteelhoeve 's Heeren Anstel - Kerkrade

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

's Heeren Anstel

Adres:

Hammolenweg 7, Kerkrade

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, 1962) Er zijn nog twee haaks op de Anstelbeek aangelegde voormalige economiegebouwen van baksteen, aan weerskanten van het oude via een boogbrug en een inrit met bakstenen hoekposten toegankelijke voorplein; ook zijn er nog sporen van een gracht te zien. Onder de rechtervleugel een kelder met gewelfkappen tussen gordelbogen van baksteen.

Bouwtype:

Kasteelhoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Religieuze instelling

Adres:

Hammolenweg 7

Plaats:

Kerkrade

Gemeente:

Kerkrade

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 237.
 • Driessen, J.F., Kerkrade in oude ansichten: waarin afbeeldingen van Ansteldal, Bleijerheide, Chevremont, Haanrade, Holz, Hopel, Kaalheide, Nulland, Spekholzerheide en Terwinselen, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 156 p.
 • Ernst, S.P., Histoire du Limbourg, suivi de celle des comtés de Daelhem et Fauquemont, des annales de l'abbaye de Rolduc, 7 delen, Liege, 1837-1852, deel VII (Annales Rodenses p. 11).
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 448-449.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 42 (nr. 145).
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 310.

Het kasteel, later buitenplaats en sinds 1875 klooster 's Heeren Anstel, ligt direct ten westen van de kern van Kerkrade in het diep in het landschap ingesneden dal van het riviertje de Anstel. Het kasteel werd gebouwd in de voormalige bedding, die ter plaatse was vergraven tot visvijvers. De beek zelf was omgeleid en vormde de westelijke grens van de buitenplaats.

Over de bouwgeschiedenis van 's Heeren Anstel is tot de verwerving door het klooster van Rolduc weinig bekend. Op de Tranchotkaart en het kadastrale minuutplan uit 1823 is te zien dat het rechthoekige landhuis in een langgerekte vijverpartij lag die oorspronkelijk deel had uijtgemaakt van de Anstelbeek. Het kasteel had een rechthoekige plattegrond. Het grote plein ervoor werd geflankeerd door L-vormige dienstgebouwen die symmetrisch ten opzichte van het kasteel stonden. Het linker bouwhuis is nog steeds aanwezig. De toegang tot het plein werd geflankeerd door vierkante paviljoens.'

Na de verkoop in 1875 moest het herenhuis plaats maken voor het klooster annex verpleegtehuis, met haaks op de hoofdvleugel de neogotische kapel. Dit gebouw van het St.-Elisabethstift doet thans dienst als bejaardentehuis. De toegang tot het voorplein bestaat uit een bakstenen boogbrug over de Anstel vergezeld van twee hekpijlers.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in de voormalige bedding van het riviertje de Anstel.