kasteel Kessel - Kessel

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Kessel

Alternatieve benaming(en):

Keversberg, Keverberg, Keverborg

Adres:

Kasteelhof 4, Kessel

Website:

http://www.kasteeldekeverberg.nl

Informatie:

Kasteel Kessel is een mooi voorbeeld van een motte-kasteel, gebouwd op een kunstmatig aangelegde heuvel. In de dertiende eeuw bouwden de heren van Kessel een ringmuur van mergel met daarin enkele woongebouwen. Tot in de zestiende eeuw werden die woongebouwen uitgebreid, zelfs tot buiten de ringmuur. Tijdens WO II werd het kasteel verwoest en sindsdien is het een ruïne. In de ringmuur zijn twee bouwfasen te onderscheiden. Net zoals in kasteel Horn is er eerst in baksteen gebouwd en later in mergel. Tussen 2014 en 2015 is het herbouwd en sindsdien heet het weer kasteel de Keverberg.

Bezoek mogelijkheden:

 • Maandag tot en met zaterdag, 10.00 uur – 17.00 uur
 • Zondag, 10.00 – 18.00 uur

Omschrijving:

(RCE) Burcht Kessel, gelegen op een kunstmatige hoogte. Mergelstenen weermuur in ovale vorm met uitbochtingen, XII; rechthoekige n.o. uitbouw, XVI; vierkante poorttoren aan de z.o. zijde, XVI. Onder de burcht resten van een woontoren, circa 1000. Bedrijfsgebouwen, XVIII-XIX. Omtrek muur van het voorterrein met hekpijlers en vierkant torentje.

Bouwtype:

kasteel

Typologie:

Versterkte residentie / mottekasteel

Huidig gebruik:

Toeristische en recreatieve doeleinden

Adres:

Kasteelhof 4

Plaats:

Kessel

Gemeente:

Kessel

Rijksmonument:

23637

Omvang monument:

Zie omschrijving.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Dossier Kessel Keverberg, vanaf 1927, Zeist.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Archeologisch-nieuws Limburg' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1958, p. 106.
 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1958, p. 110.
 • Ber, F. van de, T. Hendricks, M. Laveaux e.a., Kasteel Keverberg rond; een rapport van de Werkgroep Kessel over de waarden en mogelijkheden van dit complex, Kessel, 1976.
 • Bergmans, J., 'Van eigen bodem. De laatste kasteelheer van Kessel' in: De Nedermaas, 16(1938 / 39)4, p. 72-74 en 16(1938 / 39)5, p. 97-99.
 • Bergmans, J., 'Van eigen bodem. Van burcht tot school' in: De Nedermaas, 16(1938 / 39)6, p. 112-114.
 • Beurden, A.F. van, 'Geslachten uit het Overkwartier en Land van Kessel: Dencken, Barbou, Van Douveren, Rouffs, Puteanus, Creemers' in: Limburg's jaarboek, 1(1894), p. 120-132.
 • Beurden, A.F. van, 'Het kasteel Kessel' in: Buiten, 5(1911), p. 129.
 • Beurden, A.F. van, 'Het kasteel Kessel' in: Limburg's Jaarboek, 18(1912), p. 165.
 • Clevis, H.C.C., Kasteel Kessel, Overloon, Uitgave NKS nr. 45, 1980, 34 p.
 • Clevis, H., De graven van Kessel, Utrecht, doctoraalscriptie RUU, 1982, 73 p.
 • Clevis, H. en J.A. Coldewij, 'De graven van Kessel' in: Castellogica I, (1983-1987), p. 71-86.
 • Clevis, H. en J.A. Coldewij, 'De graven van Kessel (vervolg); Bezit en faillisement' in: Castellogica I, (1983-1987), p. 91-100.
 • Clevis, H. en J. Thijssen, 'Kessel, huisvuil uit een kasteel' in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek, (1989)136, (catalogus van een tentoonstelling gehouden in het Goltziusmuseum te Venlo, 1 december 1989 t / m 19 maart 1990), 48 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 232.
 • Ebbenhorst-Tengbergen, E.J. van, 'De burcht van Kessel' in: De Maasgouw, 78(1959), p. 129-138.
 • Escaille, H. de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1326-1598 (I: Het Landt van Kessel: Kessel)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 170-172.
 • Flament, A.J.A., 'Monumenten, Kunstvoorwerpen enz. (Kessel)' in: De Maasgouw 18(1896)9, p. 33.
 • Flament, A.J.A., 'Aanteekeningen (Kessel)' in: De Maasgouw 25(1903), p. 87.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, Gids bij tentoonstelling Streekmuseum Stichting Oudheidkamer Horst, z.j. (1991).
 • Flokstra, M., 'De Middeleeuwse burchtheren van Kessel 1279-1542' in: Castellogica II, (1988-1992), p. 107-116.
 • Gulick, F.W. van (samensteller), Kastelen en Landhuizen, Den Haag, Ten Hagen, 1960, p. 443-448.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 175 .
 • Hendricks, A.J.G. en J. Bergmans, Kessel toen: een reeks verhalen uit Kessels verleden, Venlo, uitgever Van Spijk, 1973, 58 p.
 • Hendricks, A.J.G., Kessel toen en nu, Kessel, uitgave van plaatselijke VVV, 1977, 43 p.
 • Hendricks, A.J.G., 'De Keverbergs te Kessel van 1798 tot 1876' in: De Maasgouw, 99(1980), p. 19-32.
 • Hendricks, A.J.G., Kessel: Maasdorp met een rijke historie, Venlo, uigave van Dagblad voor Noord-Limburg i.s.m. de gemeente Kessel, 1981, 164 p.
 • Hendricks, A., 'De Weerd: een stuk Kessels' territorium aan de rechter Maasoever te Reuver' in: Jaarboek Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, 3(1983), p. 114-125.
 • Hout, L.W.M. van en C.J.W.A. Klerken, De Kesselse tynslegger van Blerick, 1441-1515, Venlo, Gemeentearchief Venlo publicaties deel 3 met indices, 1996, 84 p.
 • Hupperetz, W., 'Keukengerei, tafelservies en voedselvoorraad op kastelen. Boedelllijsten van kastelen in Limburg, Brabant en Gelderland in de 15de en 16de eeuw' in: Hupperetz, W. & J.M. van Winter (red.), Dagelijks leven op Limburgse kastelen (1350-1600). Voeding en voedselbereiding, Bijdragen n.a.v. een studiedag in het Limburgs Museum te Venlo 10 maart 1995, Venlo, 1995, p. 119-130.
 • Huygen, C.A., De burcht van Kessel: zetel van een oud graafschap, Maastricht, Comite Provinciale Monumentenbescherming in Limburg (Monumentaal Limburg no 3), 1967, 32 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., 'De (her)bouw der burcht van Kessel (1606)' in: De Maasgouw, 82(1963), p. 123-126.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 175 (nr. 1004).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 1, p. 34.
 • Kessel, P.N.C.C.A. de, Histoire genealogique de la Maison De Kessel: justifiee par chartes, titres, histoires anciennes et autres bonnes preuves, Arlon, uitgave van Everling, 1869, 120 p.
 • Linssen, J., 'Over de afstamming van de heren van Kessel' in: De Maasgouw, 72(1953)5, p. 137-142.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 99-101.
 • Peeters, I., 'Enige aantekeningen over de familie Van Keverberg' in: De Maasgouw, 93(1974), p. 65-82.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 182-183.
 • Renaud, J.G.N., 'Onderzoek van de ruïne op de burchtheuvel Kessel' in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland, 3(1952)1, p. 13-14.
 • Renaud, J.G.N., 'Middeleeuwse kastelen in Limburg' in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6de serie, 14(1961), p. 109-140.
 • Renaud, J.G.N., 'Le Château de XIII siècle aux Pays-Bas' in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 23(1973), p. 435.
 • Renaud, J.G.N., 'De Keverberg oftewel de burcht van Kessel' in: Castellogica II, (1988-1992), p. 49-64.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van Dishoeck, 1965.
 • Rosenkrantz, E., 'Bijdrage tot de geschiedenis der Graven van Kessel' in: De Maasgouw, 20(1898), p. 4, 8, 11-12, 16, 19, 20, 23-24, 28, 32, 34-36, 39-40, 52, 55-56, 59-60, 71-72, 76, 84, 87, 91-92, 95-96.
 • Salden, H., 'Die Burg Kessel an der Maas' in: Der Niederrhein, Zeitschrift für Heimatpflege und Wandern, 29(1962)2.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 189-191.
 • Slanghen, E., 'Het land van Kessel (met 4 bijlagen, 1219-1279)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 1879, p. 78-145.
 • Verzijl, J., 'Limburgsche kasteelen: Het kasteel van Kessel en zijn bewoners' in: De Nedermaas, 8(1930 / 31)7, p. 76-79.
 • Vlijn, G.H.J., Maren en Oijen in oude ansichten: waarin afbeeldingen van Maren, Kessel, Lithoijen, Scheurheuvel, Teeffelen, Driehuizen en Oijen, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 38 p.
 • Wolters, M.J., Recherches sur l'ancien comté de Kessel et sur l'ancienne seigneurie de Geysteren, Gand, Gyselynck, 1854.
cURL Error: